POUK prve triade od 18.5.2020

Spoštovani učenci, starši, učitelji

V ponedeljek, 18. 5. 2020 naša šola ponovno odpira vrata za učence od 1. do 3. razreda.  Zahvaljujemo se vam za vso izkazano podporo in sodelovanje v tem posebnem času. Starši ste prejeli navodila učiteljic zato vam posredujemo samo strnjena pojasnila o poteku pouka v naslednjih tednih.

VSTOP V ŠOLO

Vstop v šolo je dovoljen izključno učencem in zaposlenim. Vstop v šolo bo omogočen od 6:30 – 8:30. Ob vstopu si učenci razkužijo roke.

 Učenci pridejo v šolo po spodaj naveden razporedu:

  • Učenci ki so vključeni v jutranje varstvo prihajajo v šolo med 6. 30 in 8.00.
  • Učenci 1. razreda pridejo v šolo ob 8.10
  • Učenci 2. razreda pridejo v šolo ob 8.20
  • Učenci 3. razreda pridejo v šolo ob 8.30

Starši učencev, ki so v podaljšanem bivanju, svoje otroke ob poprej individualno dogovorjeni  uri (kot ste navedli v vprašalniku) počakajo pred šolo, na za to določenih točkah in v varni medosebni razdalji, to je 1,5 – 2,0 m do druge osebe.

UČNE SKUPINE

V razredih bo pouk obiskovalo do 15 učencev. Učenci so ves čas trajanja pouka v isti učilnici. V učilnici so stoli in mize največkrat poimensko označeni. Med posameznimi učenci  je zagotovljena razdalja 1,5 – 2,0 metra.

GIBANJE PO ŠOLI

Učenci ne prehajajo iz ene v drugo učilnico. Skupine se ne mešajo in ne družijo med seboj. Učenci posamične matične učilnice uporabljajo izključno vnaprej določene toaletne prostore – tiste, ki so matični učilnici najbližje.

PREVENTIVNI UKREPI V UČILNICAH 

Ob vstopu v učilnico si učenci razkužijo roke. Ob odhodu domov si učenci razkužijo roke. Učenci si med seboj ne izmenjujejo šolskih potrebščin, v šolo ne nosijo igrač.

Učenci domov ne nosijo šolskih potrebščin.

Prvi dan ponovnega pouka prinesejo vse šolske potrebščine v šolo, nato ostanejo v šoli do konca šolskega leta. Učitelji organizirajo pouk tako, da učenci prve triade nimajo domačih nalog, niti domačih zadolžitev v takšni obliki, da bi potrebovali zvezke, delovne zvezke, svinčnike…, ki pa jih morajo zaradi zmanjšanja možnosti prenosa okužbe pustiti v svojem predalu v šoli. Prvi dan prazno torbo lahko odnesejo domov, kjer starši poskrbijo za ustrezno razkuženje le te, potem torbe ni potrebno več prinašati v šolo.

Ko je možno – po presoji učitelja – naj pouk prve triade poteka na prostem, v neposredni okolici šole.

Starše prosimo, da imajo učenci s seboj sledeče dodatne potrebščine:

  • Dodatna oblačila – ker se učilnice veliko zračijo.
  • Plastični bidon ali plastenko z vodo za pitje – da se zmanjša uporaba in možna kontaminacija umivalnika.
  • Sredstvo za zaščito pred soncem

ODMORI IN ŠOLSKA PREHRANA

Med odmori učenci ostajajo v matični učilnici.

Malica bo potekala v matičnih učilnicah in bo pripravljena enoporcijsko. Pripravljena hrana bo zaščitena s folijo. Učenci malicajo izključno v svoji matični učilnici. Pred pričetkom malice učitelj razkuži vse mizice z dezinfekcijskim sredstvom in krpo. Pred zaužitjem si učenci temeljito umijejo roke z vodo in milom. Po zaužitju malice ostanke in posodo pospravijo v zato namenjene posode. Nato je potrebno ponovno razkuževanje miz. Temu sledi temeljito umivanje rok z vodo in milom.

Knjižnica

V času veljave teh ukrepov je šolska knjižnica za učence zaprta. Knjižničarka lahko opravlja tekoča dela. Izposoja ni možna. Če ima kateri od učencev knjige, ki jih mora vrniti oz. izročiti razredniku do dogovorjenega datuma.

UKREPI V PRIMERU POJAVA OBOLENJA S SIMPTOMI COVID 19

V kolikor učenec zboli, ga učiteljica napoti v zato pripravljen prostor in o tem obvesti  šolsko pedagoginjo. Le-ta obvesti starše in  tajništvo ter skupaj z otrokom počaka na prihod staršev. Starši prevzamejo otroka po predhodnem klicu v tajništvo. Če je možno, tak učenec ta čas nosi zaščitno masko.

Starši so dolžni obvestiti ravnatelja šole v roku 24 ur (telefonsko, elektronska pošta), v kolikor se izkaže, da je učenec okužen s Covid – 19. Ravnatelj je dolžna v najkrajšem možnem času o tem obvestiti NIJZ.

Kljub spremenjenem načinu dela šole, se bomo vsi trudili, da bomo izpolnjevali vzgojno izobraževalno poslanstvo šole v največji možni meri in tako omogočili, da bo vaš otrok, naš učenec zadovoljen, varen in srečen.

Ravnatelj: Danijel Lilek

Deli novico na socialnih omrežjih!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
(Skupno 130 obiskov, današnjih obiskov 1)
 
 

Več prispevkov iz 91

 
 

Deli