Nagovor ravnatelja

Drage učenke in učenci, spoštovani starši, cenjene kolegice in kolegi!

Začenjamo novo šolsko leto, leto 2019/20.

Prineslo nam bo mnoga nova znanja, doživetja, izkušnje in nove ideje. Ponujale se bodo možnosti tkanja dolgoletnih prijateljstev. Prepričan sem, da si vsi, vi učenci, vaši starši in mi, učitelji želimo uspešno šolsko leto. To pomeni, da želimo doseči cilje resnične vzgoje in izobraževanja. Cilji resnične vzgoje in izobraževanja pa niso le, kot je zapisal John Ruskin, usmerjanje ljudi, da počnejo prave stvari, ampak da uživajo v njih; ne le da postanejo delavni, ampak da vzljubijo delo; ne le, da postanejo učeni, ampak da vzljubijo znanje; ne le, da postanejo čisti, ampak da vzljubijo čistost; ne le, da postanejo pravični, ampak da zahrepenijo po pravici. Zato bomo razvijali prevzemanje odgovornosti za lastna dejanja ter strpen, spoštljiv in korekten odnos drug do drugega. Pri doseganju ciljev se bomo skupaj trudili učenci, učitelji in starši. Prizadevali si bomo, da bo vsak učenec na svojem močnem področju dosegel največ, kar bo v danem trenutku mogoče in hkrati posvečali posebno pozornost šibkim področjem.
Poudarek vzgojno-izobraževalnega dela bo na dvigu ravni učenja in s tem znanja, formativnem spremljanju pouka ter kulturi medsebojnega spoštovanja.

Sodelovali bomo v poskusu Razširjen program v osnovni šoli na področju gibanje in zdravje za dobro psihično in fizično počutje. Med letom se bomo glede na možnosti in zaznane potrebe vključili še v kakšne projekte ali oblike sodelovanja z različnimi strokovnimi institucijami.

Vsem želim uspešno šolsko leto 2019/2020.

Danijel Lilek, ravnatelj

(Skupno 1,145 obiskov, današnjih obiskov 1)