Spoštovani starši!

V pripravi so nova pravila šolskega reda.

V 60.e členu Zakona o osnovni šoli je zapisano: “Na podlagi vzgojnega načrta šola v pravilih šolskega reda natančneje opredeli dolžnosti in odgovornosti učencev, načine zagotavljanja varnosti, pravila obnašanja in ravnanja, določi vzgojne ukrepe za posamezne kršitve pravil, organiziranost učencev, opravičevanje odsotnosti ter sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva učencev. Pri pripravi pravil šolskega reda sodelujejo strokovni delavci šole ter učenci in starši.”

Na sestanku Sveta staršev, 06. 01. 2020, smo se dogovorili, da bomo predlog novo oblikovanih pravil šolskega reda objavili na spletni strani (Šola -> Šolska zakonodaja -> Predlog pravil šolskega reda), tako da boste imeli vsi vpogled in možnost podajanja svojih konkretnih predlogov. Svoje predloge in popravke lahko pošljete na šolski mail: os.slave-klavore@guest.arnes.si do konca zimskih počitnic (01. 03. 2020). Zaradi boljše preglednosti vas naprošamo, da v zadevo sporočila zapišete: Pravila šolskega reda.

Lepo vas pozdravljamo.

(Skupno 96 obiskov, današnjih obiskov 1)