Roditeljski sestanki

Plan roditeljskih sestankov in pogovornih ur od 1. do 9. razreda za šolsko leto 2018/2019

Roditeljski sestanki bodo sklicani najmanj trikrat v šolskem letu ob 17. uri.  Popoldanske pogovorne ure bodo enkrat mesečno ob četrtkih. Za učence od 1. do 5. razreda od 16.30 do 18. ure, za učence od 6. do 9. razreda od 17. do 18.30 ure.

Trikrat v šolskem letu bodo tudi skupne pogovorne ure, ko bodo učitelji na razpolago vsem staršem učencev.

Roditeljski sestanki

1. roditeljski sestanek

6. september za 1. razred in 8. razred

12. september od 2. do 5. razreda

13. september za 6., 7. In 9. razred

   
2. roditeljski sestanek

11. februar za 1., 2. in 3. razred

12. februar za 4. in 5. razred

13. februar za 6. in 7. razred

14. februar za 8. in 9. razred

Tema: 8 krogov odličnosti

   
3. roditeljski sestanek

16. maj

1. do 5. razred ob 17. uri

6. do 9. razred ob 18. uri

Pisne in ustne informacije o učnem uspehu učenca in druga obvestila bomo posredovali staršem skozi vse šolsko leto, še posebej ob zaključku posameznega ocenjevalnega obdobja.

Želimo, da starši sodelujejo pri posameznih aktivnostih na šoli (pouk, ekskurzije, vodenje interesnih dejavnosti in podobno).


Starševski večeri

Organizirali bomo dva starševska večera, in sicer:

– 22.  novembra na temo Vzgojne usmeritve po starostnih obdobjih, predavatelj Marko Juhant

– 14. marca na temo otroškega parlamenta Šolski sistem, izvajalci učenci pod vodstvom svetovalne delavke Urške Aram.

 

 

(Skupno 213 obiskov, današnjih obiskov 1)