Organ upravljanja je svet šole.
Člani sveta šole so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma imenovani največ dvakrat. Svet šole odloča z večino glasov vseh članov.
Mandat svetu šole je pričel teči septembra 2009.

Sestavljajo ga:
– trije predstavniki ustanovitelja
– trije predstavniki staršev
– pet predstavnikov  delavcev šole

Pristojnosti Sveta šole so:
– sprejema program razvoja šole
– sprejema letni delovni načrt in poročila o realizaciji letnega delovnega načrta
– sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole
– imenuje in razrešuje ravnatelja šole
– odloča o uvedbi in načinu izvajanja nadstandardnih storitev šole, daje soglasje za sofinanciranje s prispevkom staršev in odloča o cenah storitev
– obravnava poročila o vzgojno izobraževalni problematiki
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami delavce iz delovnega razmerja
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v šoli
– sprejema pravila in druge splošne akte
– opravlja druge naloge, določene z zakonom o OŠ in ZOFVI, kolektivno pogodbo in ustanovitvenim aktom šole in drugimi predpisi.

Poslovnik Sveta šole je na voljo na tej povezavi.

Planiramo tri sestanke Sveta šole in sicer v septembru, februarju in maju.


Zapisniki sestankov Sveta šole:

Zapisnik 21. redne seje SVETA ŠOLE, 20. 6. 2024
Zapisnik 20. korespondenčne seje SVETA ŠOLE, 20.-22. 5. 2024

Zapisnik 19. redne SVETA ŠOLE, 16. 5. 2024
Zapisnik 18. razširjene seje SVETA ŠOLE, 16. 4. 2024
Zapisnik 17. redne seje SVETA ŠOLE, 4. 4. 2024
Zapisnik 16. redne seje SVETA ŠOLE, 8. 3. 2024
Zapisnik 15. redne seje SVETA ŠOLE, 22. 12. 2023
Zapisnik 14. korespondenčne seje SVETA ŠOLE, 30.-31. 1. 2024
Zapisnik 13. korespondenčne seje SVETA ŠOLE, 18.-21. 12. 2023
Zapisnik 12. redne seje SVETA ŠOLE, 28. 9. 2023
Zapisnik 11. korespondenčne seje SVETA ŠOLE, 8.-12.. 9. 2023
Zapisnik 10. redne seje SVETA ŠOLE, 5. 6. 2023

Zapisnik-9.-redne-seje-SVETA-SOLE-2.3.2023
Zapisnik-8.-korespondencne-seje-sveta-SOLE-24.1.2023

Zapisnik-7.-korespondencne-seje-sveta-SOLE-23.11.2022
Zapisnik-6.-korespondencne-seje-sveta-SOLE-ldn-POROCILO-21.10.2022
Zapisnik-5.-redne-seje-SVETA-SOLE-6.10.2022
Zapisnik-4.-redne-seje-SVETA-SOLE-31.5.2022-2
Zapisnik-3.-redne-seje-SVETA-SOLE-9.3.2022
Zapisnik-2.-korespondencne-seje-SVETA-SOLE-31.1.2022

Zapisnik-1.-seje-SVETA-SOLE-2.11.2021
Zapisnik-25.-redne-seje-SVETA-SOLE-30.9.2021-2
Zapisnik 24. redne seje SVETA ŠOLE -14.6.2021
Zapisnik 23. redne seje SVETA ŠOLE -7.4.2021
Zapisnik 22. redne seje SVETA ŠOLE – 9.3.2021
Zapisnik 21. korespondenčne seje SVETA ŠOLE -27.-29.1.2021

Zapisnik 20. izredne seje SVETA ŠOLE -1.10.2020
Zapisnik 19. redne seje SVETA ŠOLE – 28.9.2020
Zapisnik 18. redne seje SVETA ŠOLE – 2.3.2020
Zapisnik 17. korespondenčne seje SVETA ŠOLE – 29.-30.1.2020


Zapisnik 16. korespondenčne seje SVETA ŠOLE – 19.-23.12.2019
Zapisnik 15. redne seje SVETA ŠOLE – 30.9.2019
Zapisnik 14. redne seje SVETA ŠOLE – 27.6.2019
Zapisnik 13. redne seje SVETA ŠOLE – 10.6.2019
Zapisnik 12. razširjene seje SVETA ŠOLE – 7.5.2019
Zapisnik 11. redne seje SVETA ŠOLE – 18.4.2019
06. 03. 2019
28. 01. 2019 – 30. 01. 2019 (Korespondenčna seja)
24. 01. 2019 – 29. 01. 2019 (Korespondenčna seja)


Zapisniki od leta 2009 do 2018


(Skupno 100 obiskov, današnjih obiskov 1)