Izbirni predmeti

Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev.

Vsem je skupno:

  • da se učenci odločajo zanje v 7., 8. in 9. razredu,
  • da se zanje odločajo glede na svoje interese in sposobnosti,
  • da so na urniku po eno uro na teden, drugi tuj jezik pa dve,
  • da je izbirni predmet obvezen in ocenjen,
  • da se pri teh predmetih lahko srečujejo v skupinah učenci iz vseh razredov, če predmet ni vezan na določen razred.

V 7., 8. in 9. razredu učenke in učenci lahko izberejo dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri,
če s tem soglašajo njihovi starši.

Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom,
je na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih.

Izbirni predmeti se ocenijo s številčno oceno.

Časovnica:
V mesecu marcu učitelji predstavijo učencem in staršem programe vseh izbirnih predmetov, ki bodo na voljo za izbiro.
V mesecu aprilu v obliki ankete pridobimo želje učencev ob sodelovanju s starši za naslednje šolsko leto.
V mesecu maju sledi usklajevanje teh potreb glede na normative.

IZBIRNI PREDMETI, KI JIH BOMO UČENCEM PONUDILI ZA ŠOLSKO LETO 2019 / 2020

7. razred

Št. PREDMET ŠT. UR TEDENSKO
1. ŠPANŠČINA 1 2
2. VERSTVA IN ETIKA I  1
3. LIKOVNO SNOVANJE 1 1
4. SODOBNA PRIPRAVA HRANE 1
5. RAČUNALNIŠTVO – UREJANJE BESEDIL 1
6. ŠPORT ZA SPROSTITEV 1
7. OBDELAVA GRADIV – LES 1
8. ASTRONOMIJA – SONCE, LUNA, ZEMLJA 1
9. RAZISKOVANJE ORGANIZMOV V DOMAČI OKOLICI 1

PRIJAVNICA za 7. razred8. razred

Št. PREDMET ŠT. UR TEDENSKO
1. ŠPANŠČINA 2 2
2. VERSTVA IN ETIKA II 1
3. ŠOLSKO NOVINARSTVO 1
4. RAČUNALNIŠTVO – RAČUNALNIŠKA OMREŽJA 1
5. POSKUSI V KEMIJI 1
6. ŠPORT ZA ZDRAVJE 1
7. LIKOVNO SNOVANJE 2 1
8. ODKRIVAJMO PRETEKLOST MOJEGA KRAJA 1
9. ASTRONOMIJA – DALJNOGLEDI IN PLANETI 1
10. RAZISKOVANJE ORGANIZMOV V DOMAČI OKOLICI 1

PRIJAVNICA za 8. razred9. razred

Št. PREDMET ŠT. UR TEDENSKO
1. ŠPANŠČINA 3 2
2. VERSTVA IN ETIKA  III 1
3. RETORIKA 1
4. GLEDALIŠKI KLUB 1
5. RAČUNALNIŠTVO – MULTIMEDIJA 1
6. KEMIJA V ŽIVLJENJU 1
7. IZBRANI ŠPORT – ODBOJKA 1
8. LIKOVNO SNOVANJE 3 1
9. NAČINI PREHRANJEVANJA 1
10. GENETIKA 1
11. ASTRONOMIJA – ZVEZDE IN VESOLJE 1

PRIJAVNICA za 9. razred


NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA SEDMI, OSMI IN DEVETI RAZRED OSNOVNE ŠOLE

Temeljijo na zakonski osnovi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli Ul. RS št. 63/13.

Šola mora učencem in učenkam od 4. do 9. razreda obvezno ponuditi pouk drugega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet.

Neobvezni izbirni predmet se ocenjuje, zaključena ocena se vpiše v spričevalo.

Učenec/učenka, ki si izbere neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati do konca pouka v tekočem šolskem letu.

Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjeni program, zato so v urniku izven obveznih predmetov.


Šolsko leto 2019 / 2020

V šolskem letu 2019/2020 bomo neobvezne izbirne predmete izvajali v 7., 8. in 9. razredu.

Naša šola bo kot neobvezni izbirni predmet ponudila nemščino.

PRIJAVNICA za neobvezni izbirni predmet


Izpolnjene prijavnice vrnite razrednikom do petka, 19. 4. 2019.


 

(Skupno 233 obiskov, današnjih obiskov 1)