Izbirni predmeti v šolskem letu 2023/2024


NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA ČETRTI, PETI IN ŠESTI RAZRED OSNOVNE ŠOLE

Temeljijo na zakonski osnovi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli Ul. RS št.63/13.
Šola za učenke in učence 4., 5. in 6. razreda izvaja pouk naslednjih neobveznih izbirnih predmetov:
drugega tujega jezika, umetnosti, računalništva, športa in tehnike.
Neobvezni izbirni predmeti se ocenjujejo, zaključne ocene se vpišejo v spričevalo.
Učenec/učenka, ki si izbere neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati do konca pouka v tekočem šolskem letu.
Drugi tuj jezik, kot neobvezni izbirni predmet, izberejo tisti učenci/učenke, ki jih učenje tujih jezikov veseli in bodo želeli obiskovati pouk drugega tujega jezika vsaj eno neprekinjeno obdobje (od 4. do 6. razreda ali od 7. do 9. razreda).
Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjeni program, zato so v urniku izven obveznih predmetov.

Šolsko leto 2023/2024
Na šoli smo se odločili ponuditi naslednje neobvezne izbirne predmete: šport, umetnost, tehnika.
Ker Mestna občina Maribor financira kot nadstandardno dejavnost Zgodnje poučevanje nemškega jezika v obsegu 70 ur letno od tretjega do šestega razreda in Zgodnje poučevanje računalništva v obsegu 35 ur letno od četrtega do šestega razreda, ta predmeta nismo ponudili v izbor neobveznih izbirnih predmetov.
Glede na število učencev in učenk v teh razredih, lahko oblikujemo 5 skupin neobveznih izbirnih predmetov. Skupino lahko oblikujemo, če je prijavljenih vsaj dvanajst učencev. Učenec si lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko.
Prijavnico oddajte razredničarki do petka, 26. maja 2023. <<Prijavnica je tukaj.>>
O izvajanju neobveznih izbirnih predmetov vas bomo obvestili do konca tega šolskega leta.


Učenci, ki boste naslednje šolsko leto obiskovali 7., 8. ali 9. razred izbirate iz nabora obveznih izbirnih predmetov.

Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev.

Vsem je skupno:

  • da se učenci odločajo zanje v 7., 8. in 9. razredu,
  • da se zanje odločajo glede na svoje interese in sposobnosti,
  • da so na urniku po eno uro na teden, drugi tuj jezik pa dve,
  • da je izbirni predmet obvezen in ocenjen,
  • da se pri teh predmetih lahko srečujejo v skupinah učenci iz vseh razredov, če predmet ni vezan na določen razred.

V 7., 8. in 9. razredu učenke in učenci lahko izberejo dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri,
če s tem soglašajo njihovi starši.

Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom,
je na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih.

Izbirni predmeti se ocenijo s številčno oceno.

IZBIRNI PREDMETI, KI JIH BOMO UČENCEM PONUDILI ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024

7. razred

Št. PREDMET ŠT. UR TEDENSKO
1. NEMŠČINA I 2
2. VERSTVA IN ETIKA I  1
3. LIKOVNO SNOVANJE I 1
4. RAČUNALNIŠTVO – UREJANJE BESEDIL 1
5. ŠPORT ZA SPROSTITEV 1
6. OBDELAVA GRADIV – LES 1
7. ASTRONOMIJA – SONCE, LUNA, ZEMLJA 1
8. RAZISKOVANJE ŽIVALI V DOMAČI OKOLICI 1
9. ODKRIVAJMO PRETEKLOSTI SVOJEGA KRAJA 1
10. FILMSKA VZGOJA 1
11. SODOBNA PRIPRAVA HRANE 1

PRIJAVNICA za 7. razred8. razred

Št. PREDMET ŠT. UR TEDENSKO
1. NEMŠČINA II 2
2. VERSTVA IN ETIKA II 1
3. RAČUNALNIŠTVO – RAČUNALNIŠKA OMREŽJA 1
4. POSKUSI V KEMIJI 1
5. ŠPORT ZA ZDRAVJE 1
6. LIKOVNO SNOVANJE II 1
7. ASTRONOMIJA – DALJNOGLEDI IN PLANETI 1
8. ŽIVALI V NARAVI IN UMETNEM OKOLJU 1
9. ODKRIVAJMO PRETEKLOST SVOJEGA KRAJA 1
10. FILMSKA VZGOJA 1
11. ROBOTIKA V TEHNIKI 1

PRIJAVNICA za 8. razred9. razred

Št. PREDMET ŠT. UR TEDENSKO
1. NEMŠČINA III 2
2. VERSTVA IN ETIKA  III 1
3. RETORIKA 1
4. RAČUNALNIŠTVO – MULTIMEDIJA 1
5. KEMIJA V ŽIVLJENJU 1
6. IZBRANI ŠPORT – ODBOJKA 1
7. LIKOVNO SNOVANJE III 1
8. RASTLINE IN ČLOVEK 1
9. ASTRONOMIJA – ZVEZDE IN VESOLJE 1
10. FILMSKA VZGOJA 1
11. NAČINI PREHRANJEVANJA 1

PRIJAVNICA za 9. razred


(Skupno 2.031 obiskov, današnjih obiskov 1)