Izbirni predmeti

Izbirni predmeti v šolskem letu 2022/2023

Učenci, ki boste naslednje šolsko leto (2022/2023) obiskovali 4., 5. ali 6. razred, lahko izbirate iz nabora neobveznih izbirnih predmetov (izberete lahko največ dve uri tedensko)

Na šoli smo se odločili ponuditi naslednje neobvezne izbirne predmete: drugi tuj jezik – španščina, šport, umetnost, tehnika.

Glede na število učencev in učenk v teh razredih, lahko oblikujemo pet skupin neobveznih izbirnih predmetov. Skupino lahko oblikujemo, če je prijavljenih vsaj dvanajst učencev. Učenec si lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko.

Prijavnico oddajte razredničarki do petka, 20. maja 2022. O izvajanju neobveznih izbirnih predmetov vas bomo obvestili do konca šol. leta.

Neobvezni izbirni predmeti se ocenjujejo, zaključne ocene se vpišejo v spričevalo.

Učenec/učenka, ki si izbere neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati do konca pouka v tekočem šolskem letu.

Drugi tuj jezik, kot neobvezni izbirni predmet, izberejo tisti učenci/učenke, ki jih učenje tujih jezikov veseli in bodo želeli obiskovati pouk drugega tujega jezika vsaj eno neprekinjeno obdobje (od 4. do 6. razreda ali od 7. do 9. razreda ali od 4. do 9. razreda).

Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjeni program, zato so v urniku izven obveznih predmetov.

Prijavnica je na voljo na tej povezavi.


Učenci, ki pa boste naslednje šolsko leto obiskovali 7., 8. ali 9. razred, pa izbirate iz nabora obveznih izbirnih predmetov.

Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev.

Vsem je skupno:

  • da se učenci odločajo zanje v 7., 8. in 9. razredu,
  • da se zanje odločajo glede na svoje interese in sposobnosti,
  • da so na urniku po eno uro na teden, drugi tuj jezik pa dve,
  • da je izbirni predmet obvezen in ocenjen,
  • da se pri teh predmetih lahko srečujejo v skupinah učenci iz vseh razredov, če predmet ni vezan na določen razred.

V 7., 8. in 9. razredu učenke in učenci lahko izberejo dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri,
če s tem soglašajo njihovi starši.

Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom,
je na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih.

Izbirni predmeti se ocenijo s številčno oceno.

IZBIRNI PREDMETI, KI JIH BOMO UČENCEM PONUDILI ZA ŠOLSKO LETO 2022/ 2023

7. razred

Št. PREDMET ŠT. UR TEDENSKO
1. NEMŠČINA I 2
2. VERSTVA IN ETIKA I  1
3. LIKOVNO SNOVANJ I 1
4. SODOBNA PRIPRAVA HRANE 1
5. RAČUNALNIŠTVO – UREJANJE BESEDIL 1
6. ŠPORT ZA SPROSTITEV 1
7. OBDELAVA GRADIV – LES 1
8. ASTRONOMIJA – SONCE, LUNA, ZEMLJA 1
9. RAZISKOVANJE ŽIVALI V DOMAČI OKOLICI 1
10. ODKRIVAJMO PRETEKLOSTI SVOJEGA KRAJA 1
11. FILMSKA VZGOJA 1

PRIJAVNICA za 7. razred8. razred

Št. PREDMET ŠT. UR TEDENSKO
1. NEMŠČINA II 2
2. VERSTVA IN ETIKA II 1
3. RAČUNALNIŠTVO – RAČUNALNIŠKA OMREŽJA 1
4. POSKUSI V KEMIJI 1
5. ŠPORT ZA ZDRAVJE 1
6. LIKOVNO SNOVANJE II 1
7. ASTRONOMIJA – DALJNOGLEDI IN PLANETI 1
8. ŽIVALI V NARAVI IN UMETNEM OKOLJU 1
9. ODKRIVAJMO PRETEKLOST SVOJEGA KRAJA 1
10. FILMSKA VZGOJA 1

PRIJAVNICA za 8. razred9. razred

Št. PREDMET ŠT. UR TEDENSKO
1. NEMŠČINA III 2
2. VERSTVA IN ETIKA  III 1
3. RETORIKA 1
4. RAČUNALNIŠTVO – MULTIMEDIJA 1
5. POSKUSI V KEMIJI 1
6. IZBRANI ŠPORT – ODBOJKA 1
7. LIKOVNO SNOVANJE III 1
8. NAČINI PREHRANJEVANJA 1
9. GENETIKA 1
10. ASTRONOMIJA – ZVEZDE IN VESOLJE 1
11. FILMSKA VZGOJA 1

PRIJAVNICA za 9. razred


(Skupno 1.617 obiskov, današnjih obiskov 1)
 
 
 
 
Dostopnost