Šolski koledar za šolsko leto 2021/2022


Šolsko leto se prične v sredo 1. septembra 2021 in konča v sredo 31. avgusta 2022. Pouk v šolskem letu traja največ 38 tednov /5 dni v tednu/, izjemoma lahko pouk v posameznem tednu traja 6 dni, če je tako določeno v letnem delovnem načrtu šole. Ura pouka traja praviloma 45 minut, lahko tudi 90 ali več, če se ure izvajajo strnjeno.

Ocenjevalna obdobja od 1. do 9. razreda
I. obdobje od 1. septembra do 31. januarja
II. obdobje         od 1. februarja do 24. junija /za devete razrede 15. junija/
Ocenjevalne konference od 1. do 9. razreda
1. ocenjevalna konferenca 27. januar
2. ocenjevalna konferenca 16. junij /za devete razrede 9. junij/

Počitnice
jesenske od 25. oktobra do 1. novembra
novoletne od 25. decembra do 2. januarja
zimske od 28. februarja do 4. marca
prvomajske od 27. aprila do 2. maja

Državni prazniki, sobote in nedelje, velikonočni ponedeljek – 18. april 2022.


INFORMATIVNI DNEVI ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE

11. in 12. februar 2022


POPRAVNI IN PREDMETNI  IZPITI

  1. razred :
    1. rok: od 16. junija do 29. junij 2022
    2. rok: od 18. avgusta do 31. avgusta 2022

Ostali razredi:

1. rok: od 27. junija do 8. julija 2022
2. rok: od 18. avgusta do 31. avgusta 2022


Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu:

1. rok: od 3. maja do 15. junija 2022 – učenci 9. razreda
1. rok: od 3. maja do 24. junija 2022 – učenci od 1. do 8. razreda
2. rok: od 18. avgusta do 31. avgusta 2022 – učenci  od 1. do 9. razreda


NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA – REDNI ROK za 6. in 9. razred

4. maj (sreda) 2022 SLJ /6. in 9. r./
6.
maj (petek) 2022 MAT  /6. in 9. r./
10. maj (torek) 2022 Geografija /9. r./
10. maj (torek) 2022 Angleščina /6. r./


RAZPORED ZVONJENJA NA ŠOLI

Ura od 7.30 do 8.15 je namenjena izvajanju dopolnilnega pouka, dodatnega pouka, razrednih ur, izbirnih predmetov, fakultativnega pouka, delitvam skupin pri predmetih in občasno predmetom po obveznem predmetniku.

7.30 do 8.15 pred ura
8.20 do 9.05 1. ura
9.05 do 9.25 Malica (razredna stopnja) / Rekreativni odmor (predmetna stopnja)
9.25 do 10.10 2. ura
10.10 do 10.30 Malica (predmetna stopnja) / Rekreativni odmor (razredna stopnja)
10.30 do 11.15 3. ura
11.20 do 12.05 4. ura
12.10 do 12.55 5. ura
13.00 do 13.45 6. ura
13.50 do 14.35 7. ura
14.35 do 15.20 8. ura
15.20 do 16.05 9. ura

URNIKI (za šolsko leto 2021/2022)

Razpored A in B urnika


Urnik za razredno stopnjo:
A
urnik


Urnik za predmetno stopnjo:
A
urnik

B urnik


(Skupno 14.713 obiskov, današnjih obiskov 1)
 
 
 
 
Dostopnost