Drage učenke in učenci, spoštovani starši, cenjene kolegice in kolegi!

Začenjamo novo šolsko leto, leto 2023/24. Začetek bo običajen in v spodbudno in varno učno okolje naravnan. Kljub temu moramo biti pripravljeni na nepričakovane situacije in spremembe.  Verjamem, da nam bo z vzajemnostjo, prizadevnostjo, razumevanjem in sodelovanjem uspelo usvojiti mnoga nova znanja, doživetja, izkušnje in ideje. Prepričan sem, da si vsi, vi učenci, vaši starši in mi, učitelji, želimo uspešno. zdravo in varno šolsko leto. To pomeni, da želimo doseči cilje resnične vzgoje in izobraževanja  v smislu razmišljanja Johna Ruskina, ki je ob priložnosti zapisal: “Cilj resnične vzgoje in izobraževanja ni le usmerjanje ljudi, da počnejo prave stvari, ampak da uživajo v njih; ne le da postanejo delavni, ampak da vzljubijo delo; ne le, da postanejo učeni, ampak da vzljubijo znanje; ne le, da postanejo čisti, ampak da vzljubijo čistost; ne le, da postanejo pravični, ampak da zahrepenijo po pravici..”

 Zapisane vrednote in kreposti bomo dosegli in razvijali s prevzemanjem odgovornosti za lastna dejanja ter strpen, spoštljiv in korekten ter zdravje in varnost ohranjujoč odnos drug do drugega. Pri doseganju teh ciljev se bomo skupaj trudili učenci, učitelji in starši. Prizadevali si bomo, da bo vsak učenec na svojem močnem področju dosegel največ, kar bo v danem trenutku mogoče in hkrati razvijali dejavnosti s katerimi bomo razvijali šibka področja učencev. 

 Poudarek vzgojno-izobraževalnega dela bo na dvigu ravni učenja in s tem znanja, formativnem spremljanju pouka ter kulturi medsebojnega spoštovanja. Skozi take oblike in pripadajoče metode dela bomo oblikovali varno in spodbudno učno okolje.

 Nadaljevali bomo v poskusu Razširjen program v osnovni šoli na področju gibanje in zdravje za dobro psihično in fizično počutje. Raznovrstnost vzgojno izobraževalnega dela bomo nadgrajevali in krepili z aktivnostmi delovnih skupin. Težili bomo k različnim  oblikam sodelovanja s strokovnimi institucijami. Bodimo pa vseskozi pripravljeni na hipne spremembe, ki so postale naša stalnica.

Vsem želim uspešno, prijetno, varno in zdravo šolsko leto 2023/2024.

 Danijel Lilek, ravnatelj

(Skupno 3.946 obiskov, današnjih obiskov 1)