Nagovor ravnatelja

Drage učenke in učenci, spoštovani starši, cenjene kolegice in kolegi!

Pred nami je novo šolsko leto, leto 2021/22. Pričeli ga bomo kot nadaljevanje konca minulega – koronskega. Kljub temu, da nas je preteklo naučilo veliko novega, obogatilo z izkušnjami, moramo tudi v prihajajjočem računati na stalne spremembe in negotovost.  Verjamem pa, da nam bo s skupno prizadevnostjo prineslo mnoga nova znanja, doživetja, izkušnje in nove ideje. Prepričan sem, da si vsi, vi učenci, vaši starši in mi, učitelji, želimo uspešno in zdravo šolsko leto. To pomeni, da želimo doseči cilje resnične vzgoje in izobraževanja ter dati pomen etičnosti  v smislu razmišljanja Georga Hegla, ki je ob priložnosti zapisal: “Vzgoja je umetnost oblikovanja etičnih ljudi.”

Etičnost bomo dosegli in razvijali s prevzemanjem odgovornosti za lastna dejanja ter strpen, spoštljiv in korekten ter zdravje ohranjujoč odnos drug do drugega. Pri doseganju ciljev se bomo skupaj trudili učenci, učitelji in starši. Prizadevali si bomo, da bo vsak učenec na svojem močnem področju dosegel največ, kar bo v danem trenutku mogoče in hkrati posvečali posebno pozornost šibkim področjem.  

Poudarek vzgojno-izobraževalnega dela bo na dvigu ravni učenja in s tem znanja, formativnem spremljanju pouka ter kulturi medsebojnega spoštovanja.

Nadaljevali bomo v poskusu Razširjen program v osnovni šoli na področju gibanje in zdravje za dobro psihično in fizično počutje. Med letom se bomo glede na možnosti in zaznane potrebe vključili še v druge projekte ali oblike sodelovanja z različnimi strokovnimi institucijami. Bodimo vseskozi pripravljeni na hipne spremembe, ki so postale naša stalnica.

Vsem želim uspešno in zdravo šolsko leto 2021/2022.

Danijel Lilek, ravnatelj

(Skupno 2.454 obiskov, današnjih obiskov 1)
 
 
 
 
Dostopnost