KNJIŽNIČNO INFORMACIJSKA ZNANJA

Cilji in vsebine knjižnično informacijskega znanja (KIZ) zajemajo obdobje od 1. do 9. razreda osnovne šole. Njihovemu izvajanju je namenjenih 36 pedagoških ur letno. Vsebine in cilji tematskih sklopov se nadgrajujejo. KIZ izvajamo v skladu z letnim delovnim načrtom knjižnice in sprotnimi pripravami. Izvaja jih knjižničarka v sodelovanju z učitelji drugih predmetnih področij.

INDIVIDUALNO DELO Z UPORABNIKI KNJIŽNICE

Individualno bibliopedagoško delo poteka vsak dan za učence in učitelje ter za potrebe pouka. Delo vsebuje: – individualno svetovanje učencem in učiteljem za učinkovito izrabo, izposojo knjižničnega gradiva; – pomoč učencem in učiteljem ob iskanju literature za individualno uporabo, iskanje informacij za izdelavo projektnih nalog, referatov, raziskovalnih nalog, ipd.

SKUPINSKO DELO Z UPORABNIKI KNJIŽNICE

Skupinsko bibliopedagoško delo je namenjeno usposabljanju učencev za skupne vzgojno-izobraževalne cilje: – učenci spoznajo knjižne enote (knjižno in neknjižno gradivo) in druge informacijske vire v šolski knjižnici; – učenci se seznanijo z bibliografskimi podatki knjižničnega gradiva; – učenci spoznajo primarne in sekundarne informacijske vire in jih znajo uporabljati za tekoče informiranje; – učenci poleg lokalnih podatkovnih zbirk uporabljajo globalno informacijsko omrežje kot orodje za iskanje podatkov in kritično vrednotenje informacij.

KNJIŽNIČARSKI KROŽEK

Člani krožka urejajo vrnjeno gradivo, svetujejo pri izbiri knjig, spoznavajo osnovna pravila postavitve gradiva in delovanja šolske knjižnice. Spremljajo knjižne novosti, pomagajo urejati kotiček z njimi, nove knjige tehnično opremijo za izposojo, hkrati pa z novimi ovitki ali lepilnimi trakovi vzdržujejo staro knjižno gradivo. Vključujejo se k projektom z različnimi pripravami gradiv in vsebin.

UČBENIŠKI SKLAD

Izposoja učbenikov v šolskem učbeniškem skladu poteka na podlagi Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov. Učenci si v učbeniškem skladu lahko izposodijo brezplačne komplete učbenikov od 1. do 9. razreda. Starši ali skrbniki se odločijo, ali bodo učbenike kupili sami ali si jih bodo izposodili. Delovni zvezki so za starše učencev od 1. do 3. razreda brezplačni in jih za učence priskrbi šola. Delovni zvezki, učbeniki z elementi delovnega zvezka in drugo gradivo od 4. do 9. razreda niso uvrščeni v šolski učbeniški sklad in jih starši ali skrbniki svojim otrokom priskrbijo sami.

KNJIŽNIČNI DAROVI

V knjižnico sprejemamo knjižne darove, ki nam jih namenijo družine naših učencev. Sprejemamo predvsem gradivo za otroke in mladino, ki se obravnava pri pouku, in zelo brano gradivo. Darove vključimo v svojo knjižnično zbirko, če so ohranjeni in se skladajo s kriteriji za izbor gradiva. Gradiva, ki ga ne potrebujemo oddamo v šolsko knjigobežnico.

ZAHVALJUJEMO SE ZA DAROVE:

– 2023/2024: Vidjan Kure Unger, Sabina Košmrl Kaučič, Lan Zidanšek, Brigita Nojić, Lara Hanžekovič, Davorka Pregl, Špela Ulrih, Brigita Nojić, Davorka Pregl, Lucia Vračko

(Skupno 282 obiskov, današnjih obiskov 1)