Subvencija malice

Do polne subvencije za malico oziroma do brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53% neto povprečne plače v RS.

Subvencija kosila

Januarja 2017 je bil sprejet Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, pt. 88/16 – v nadaljnjem besedilu: ZUPJS-G), ki širi krog upravičenih učencev do brezplačnega kosila.

Do subvencije v višini cene kosila so od 1.2.2017 upravičeni učenci, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Podatke o subvenciji za učence, ki so prijavljeni na malico in kosilo, šola pridobi iz CEUVIZ (Centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja).

Podrobnejše informacije so predstavljene na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Za vsebinska vprašanja, povezana z odločbami, so pristojni centri za socialno delo.


Ravnateljica:
Stanislava Frangež, prof.

(Skupno 979 obiskov, današnjih obiskov 1)