Manjše učne skupine

Osnovnim šolam spremenjeni 40. člen Zakona o osnovni šoli omogoča , da določeno število ur slovenščine, matematike in angleščine izvaja v manjših učnih skupinah.

V 4., 5., 6. in 7. razredu  lahko izvajajo pouk zgoraj omenjenih predmetov v manjših učnih skupinah v obsegu največ ene četrtine ur, namenjenih tem predmetom.

V 8. in 9. razredu se pri zgoraj omenjenih predmetih lahko pouk teh predmetov celo šolsko leto organizira v manjših učnih skupinah.

Učence razporedi šola v manjše učne skupine v skladu s svojo strokovno avtonomijo. Oblikovanje skupin  načrtuje šola v skladu z 32. členom pravilnika o normativih in standardih, ki določa merila za izvedbo diferenciacije.

V letošnjem šolskem letu bomo izvajali pouk v manjših učnih skupinah v 4. In 5. razredu pri matematiki, v 8. razredu pa pri slovenščini, angleščini in matematiki.

(Skupno 1.323 obiskov, današnjih obiskov 1)