Spoštovani učenci, starši, učitelji

V ponedeljek, 25. 5. 2020 naša šola ponovno odpira vrata za učence 9.razreda. Veselimo se, da se bomo ponovno srečali. Pouk bo potekal na podlagi priporočil NIJZ in ministrstva za izobraževanje znanost in šport. Zato vam dodajamo strnjen oris ključnih posebnosti. Vsa ostala navodila boste prejeli v času prvega dne.

VSTOP V ŠOLO

Vstop v šolo je dovoljen izključno učencem in zaposlenim. Vstop v šolo bo omogočen od 8:30. Ob vstopu si učenci devetih razredov razkužijo roke in prejmejo zaščitne maske. Učenci vstopajo v šolo skozi stranski vhod neposredno v garderobo v varni medosebni razdalji, to je 1,5 – 2,0 m do druge osebe.

UČNE SKUPINE

V učilnicah bo pouk obiskovalo  14 učencev. Učenci so ves čas trajanja pouka v isti učilnici. V učilnici so stoli in mize v razdalja 1,5 – 2,0 metra. Razpored po skupinah smo naredili upoštevaje številčno priporočilo in delitev v učne skupine pri MAT, SLJ in TJA. Učenci prineso s seboj potrebščine glede na urnik posameznega dne. Skupine in razmestitve ter urniki so priložene v spodnjih tabelah.

RAZPOREDITEV SKUPIN

 

9. A

(1. skupina,

učilnica NARAVOSLOVJA)

9. B

2. skupina,

Učilnica

ANGLEŠČINA – GEOGRAFIJA

9. AB

3. skupina,

Učilnica

SLOVENŠČINA 1

1 C. S G. L. B. A.
2 J. P. G. L. C. A.
3 K. A. H. L. C. A.
4 T. D. Š. .A D. B.
5 K. A. M. J. S. G.E.
6 V. S. V. N. G. M.
7 G. S. G. M. H.L.
8 I. A. G. L. K. M.
9 U. H. Š.N. K. A.
10 L. T. J. S. K. T.
11 T. P. S. A. M. L.
12 M. L. P. N. S. W. P.
13 P. M. R. A. Š. S. A.
14 T. S. Š. A. V. S.

Časovna razporeditev

ZAP. URA ČAS TRAJANJA
0 URA 7.50 – 8.35
1. URA 8. 40 – 9.25
2. URA 9.30 – 10.15
MALICA 10.15 – 10.35
3. URA 10.35 – 11.20
4. URA 11.25 – 12.10
RO 12.10 – 12.30
5. URA 12.30 – 13.15
KOSILO 13.20 – 13.40
6. URA 13.40 -14.25
7. URA 14.25 – 15.10

Urniki

PONEDELJEK

9. A

1. skupina,

učilnica NARAVOSLOVJA

9. B

2. skupina,

Učilnica

ANGLEŠČINA – GEOGRAFIJA

9.AB

3. skupina,

Učilnica

SLOVENŠČINA 1

0. URA
1. URA

SLJ

Stampfer Kuharič

ZGO

Kamplet

SLJ

Matjašič B.

2. URA

SLJ

Stampfer Kuharič

ZGO

Kamplet

SLJ

Matjašič B.

3. URA

ŠPO

Stipetič Hafner

SLJ

Hebar

BIO

Ošlovnik

4. URA

GEO

Kamplet

SLJ

Hebar

BIO

Ošlovnik

5. URA

GEO

Kamplet

ŠPO

Hafner

ŠPO

Stipetič

6. URA

MME- Muršec

MME – Muršec

7. URA

 

TOREK

 

9. A

1. skupina,

učilnica NARAVOSLOVJA

9. B

2. skupina,

Učilnica

ANGLEŠČINA – GEOGRAFIJA

9.AB

3. skupina,

Učilnica

SLOVENŠČINA 1

0. URA
1. URA

TJA

Hebar

TJA

Napast

ZGO

Kamplet

2. URA

TJA

Hebar

TJA

Napast

ZGO

Kamplet

3. URA

ŠPO

Stipetič, Hafner

GEO

Kamplet

TJA

Mitić

4. URA

BIO

Ošlovnik

GEO

Kamplet

TJA

Mitić

5. URA

BIO

Ošlovnik

ŠPO

Stipetič

ŠPO

Hafner

6. URA NPH – STERNAD
7. URA

 

SREDA

9. A

1. skupina,

učilnica NARAVOSLOVJA

9. B

2. skupina,

Učilnica

ANGLEŠČINA – GEOGRAFIJA

9.AB

3. skupina,

Učilnica

SLOVENŠČINA 1

0. URA
1. URA

ZGO

Kamplet

KEM

Ošlovnik

MAT

Šabeder

2. URA

ZGO

Kamplet

KEM

Ošlovnik

MAT

Šabeder

3. URA

MAT

Pijanmanov

MAT

Pintarič

KEM

Ošlovnik

4. URA

MAT

Pijanmanov

MAT

Pintarič

KEM

Ošlovnik

5. URA

KEM

Ošlovnik

FIZ

Pijanmanov

GEO

Kamplet

6. URA

GEN – STERNAD

LS3 – RIJAVEC

7. URA

 

 

ČETRTEK

 

9. A

1. skupina,

učilnica NARAVOSLOVJA

9. B

2. skupina,

Učilnica

ANGLEŠČINA – GEOGRAFIJA

9.AB

3. skupina,

Učilnica

SLOVENŠČINA 1

0. URA
1. URA

FIZ

Pijanmanov

BIO

Ošlovnik

SLJ

Matjašič B.

2. URA

FIZ

Pijanmanov

BIO

Ošlovnik

SLJ

Matjašič B.

3. URA

SLJ

Stampfer Kuharič

SLJ

Hebar

FIZ

Pijanmanov

4. URA

SLJ

Stampfer Kuharič

SLJ

Hebar

FIZ

Pijanmanov

5. URA

KEM

Ošlovnik

FIZ

Pijanmanov

GEO

Kamplet

6. URA NEM – MATJAŠIČ B.
7. URA

 

PETEK

 

9. A

1. skupina,

učilnica NARAVOSLOVJA

9. B

2. skupina,

Učilnica

ANGLEŠČINA – GEOGRAFIJA

9.AB

3. skupina,

Učilnica

SLOVENŠČINA 1

0. URA
1. URA

MAT

Pijanmanov

MAT

Pintarič

TJA

Mitić

2. URA

MAT

Pijanmanov

MAT

Pintarič

LUM/GUM

Rijavec/vočanec

3. URA

TJA

Hebar

TJA

Napast

LUM/GUM

Rijavec/Vočanec

4. URA

GUM

Vočanec

LUM

Rijavec

MAT

Šabeder

5. URA

GUM

Vočanec

LUM

Rijavec

MAT

Šabeder

6. URA
7. URA

 

GIBANJE PO ŠOLI

Učenci ne prehajajo iz ene v drugo učilnico. Skupine se ne mešajo in ne družijo med seboj. Učenci posamične matične učilnice uporabljajo izključno vnaprej določene toaletne prostore – tiste, ki so matični učilnici najbližje.

PREVENTIVNI UKREPI V UČILNICAH 

Ob vstopu v učilnico si učenci razkužijo roke. Ob odhodu domov si učenci razkužijo roke. Učenci si med seboj ne izmenjujejo šolskih potrebščin,  Učenci domov ne nosijo šolskih potrebščin.

Ko je možno – po presoji učitelja – naj pouk poteka na prostem, v neposredni okolici šole.

Starše prosimo, da imajo učenci s seboj sledeče dodatne potrebščine:

  • Dodatna oblačila – ker se učilnice veliko zračijo.
  • Plastični bidon ali plastenko z vodo za pitje – da se zmanjša uporaba in možna kontaminacija umivalnika.

ODMORI IN ŠOLSKA PREHRANA

Med odmori učenci ostajajo v matični učilnici.

Malica bo potekala v matičnih učilnicah in bo pripravljena enoporcijsko. Pripravljena hrana bo zaščitena s folijo. Učenci malicajo izključno v svoji matični učilnici. Pred pričetkom malice učitelj razkuži vse mizice z dezinfekcijskim sredstvom in krpo. Pred zaužitjem si učenci temeljito umijejo roke z vodo in milom. Po zaužitju malice ostanke in posodo pospravijo v zato namenjene posode. Nato je potrebno ponovno razkuževanje miz. Temu sledi temeljito umivanje rok z vodo in milom.

Knjižnica

V času veljave teh ukrepov je šolska knjižnica za učence zaprta. Knjižničarka lahko opravlja tekoča dela. Izposoja ni možna. Če ima kateri od učencev knjige, ki jih mora vrniti oz. izročiti razredniku do dogovorjenega datuma.

UKREPI V PRIMERU POJAVA OBOLENJA S SIMPTOMI COVID 19

V kolikor učenec zboli, ga učiteljica napoti v zato pripravljen prostor in o tem obvesti  šolsko pedagoginjo. Le-ta obvesti starše in  tajništvo ter skupaj z otrokom počaka na prihod staršev. Starši prevzamejo otroka po predhodnem klicu v tajništvo. Če je možno, tak učenec ta čas nosi zaščitno masko.

Starši so dolžni obvestiti ravnatelja šole v roku 24 ur (telefonsko, elektronska pošta), v kolikor se izkaže, da je učenec okužen s Covid – 19. Ravnatelj je dolžna v najkrajšem možnem času o tem obvestiti NIJZ.

Kljub spremenjenem načinu dela šole, se bomo vsi trudili, da bomo izpolnjevali vzgojno izobraževalno poslanstvo šole v največji možni meri in tako omogočili, da bo vaš otrok, naš učenec zadovoljen, varen in srečen.

URNIKI ZA 6., 7. IN 8. razred OD 25.5.2020 – pouk na daljavo

 

  1. A RAZRED

 

Ura /Dan

PON

 

TOR

 

SRE

ČET

 

PET

 

9.00 – 10.00

TIT    

 

(Muršec)

SLJ            (Matjašič B.

RU

(Matjašič B.)

ZGO

(Kamplet)

SLJ

(Matjašič B.)

10.00 – 11.00

TJA

(Napast)

GUM

 (Vočanec)

SLJ

(Matjašič B.)

TJA

(Napast)

 

GOS
(Sternad) 
11.00 – 12.00

MAT

(Šabeder, Pintarič)

NUM

(Hrastnik)

GOS
(Sternad) 
MAT (Šabeder, Pintarič) NAR (Ošlovnik)
12.00 – 13.00        
  1. B RAZRED
Ura /Dan

PON

 

TOR

 

SRE

ČET

 

PET

 

9.00 – 10.00

TJA

(Napast)

NAR

 (Ošlovnik)

RU

(Napast)

LUM
(Rijavec) 
GUM (Vočanec)
10.00 – 11.00

TIT    

 

(Muršec)

SLJ            (Matjašič B.

TJA

(Napast)

LUM
(Rijavec) 
SLJ            (Matjašič B.
11.00 – 12.00

MAT

(Šabeder, Pintarič)

NUM

(Hrastnik)

SLJ            (Matjašič B. MAT (Šabeder, Pintarič)

ZGO (Kamplet)

 

12.00 – 13.00        

 

  1. A RAZRED

 

Ura /Dan

PON

 

TOR

 

SRE

ČET

 

PET

 

9.00 – 10.00

MAT

(Pijanmanov)

MAT

(Pijanmanov)

RU

(Pijanmanov)

GEO

(Napast)

NAR

(Ošlovnik)

10.00 – 11.00 SLJ            (Hebar)

NAR

(Ošlovnik)

TJA

(Mitić)

ZGO (Kamplet)  
11.00 – 12.00

SPH

(Sternad)

TJA

(Mitić)

SLJ

 (Hebar)

GUM (Vočanec)

DKE

(Drofenik)

12.00 – 13.00

TIT

(Muršec)

N2N

(Matjašić B.)

UBE

(Muršec)

 
13.00 -14.00        

 

  1. B RAZRED

 

Ura /Dan

PON

 

TOR

 

SRE

ČET

 

PET

 

9.00 – 10.00

TJA

(Mitić)

NAR (Sternad)

RU

(Sternad)

DKE (Drofenik) GEO (Napast)
10.00 – 11.00

GUM

(Vočanec)

 

SLJ

 (Hebar)

TJA

(Mitić)

SLJ

 (Hebar)

11.00 – 12.00

MAT

(Pijanmanov)

MAT

(Pijanmanov)

LUM (Rijavec)

ZGO (Kamplet)

 

NAR (Sternad)
12.00 – 13.00  

N2N

(Matjašić B.)

UBE

(Muršec)

 
13.00 -14.00        

 

  1. A RAZRED

 

Ura /Dan

PON

 

TOR

 

SRE

ČET

 

PET

 

9.00 – 10.00  

DKE

 (Drofenik)

TJA

(Hebar,Mitić,Napast)

GUM

 (Vočanec)

ZGO

 (Kamplet)

10.00 – 11.00

MAT

(Pijanmanov, Šabeder, Pintarič)

MAT

(Pijanmanov, Šabeder, Pintarič)

BIO (Sternad)

 

TIT

(Muršec)

 

GEO

(Kamplet)

11.00 – 12.00 TJA            (Hebar, Mitić, Napast))

SLJ

(Hebar, Matjašič B., Stampfer Kuharič)

FIZ

 (Šabeder)

KEM

(Ošlovnik)

SLJ

(Hebar, Matjašič B., Stampfer Kuharič)

12.00 – 13.00  

NEM

(Matjašič B.)

 

ŠZZ

 (Stipetič, Hafner)

         

 

  1. B RAZRED

 

Ura /Dan

PON

 

TOR

 

SRE

ČET

 

PET

 

9.00 – 10.00

DKE

(Drofenik)

FIZ

 (Šabeder)

TJA

(Hebar, Mitić, Napast)

BIO

 (Sternad)

 
10.00 – 11.00

MAT

(Pijanmanov, Šabeder, Pintarič)

MAT

(Pijanmanov, Šabeder, Pintarič)

GUM

(Vočanec)

 

KEM

(Ošlovnik)

11.00 – 12.00 TJA            (Hebar, Mitić, Napast))

SLJ

(Hebar, Matjašič B., Stampfer Kuharič)

ZGO

 (Kamplet)

LUM

(Rijavec)

 

SLJ

(Hebar, Matjašič B., Stampfer Kuharič)

12.00 – 13.00  

NEM

(Matjašič B.)

 

ŠZZ

 (Stipetič, Hafner)

GEO

(Kamplet)

         

 

Ravnatelj: Danijel Lilek

(Skupno 893 obiskov, današnjih obiskov 1)