Drage učenke in učenci, spoštovani starši in skrbniki, cenjene kolegice in kolegi ,

ministrica za izobraževanje, znanost in šport je na podlagi 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 izdala sklep, s katerim je zaradi še vedno zelo resne epidemiološke situacije in izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja virusa COVID-19 določila, da se bo od 9. 11. 2020 dalje vzgojno-izobraževalno delo v šolah za vse učence izvajalo na daljavo.

Šola bo na daljavo izvajala obvezni in razširjeni program ter dneve dejavnosti, ne bo pa izvajala ekskurzij, plavalnih tečajev in kolesarskega izpita. Obvezni del programa bodo učitelji izvajali za tiste vsebinske sklope v učnih načrtih predmetov, ki jih je za to priporočil Zavod RS za šolstvo. Oblikovali smo prilagojen urnik (v priponki) izvajanja pouka na daljavo, saj razumemo, da učenci potrebujejo drugačne usmeritve in več časa za delo, kot če bi bili v šoli.

Glede na trenutne razmere se lahko iz različnih razlogov poveča stiska posameznika. Ob tem žal niso izvzeti niti otroci, na nas odraslih pa je, da jim pomagamo. Pomembno je, da se o težavah spregovori čim prej in poišče ustrezna pomoč. Zato je treba otroke spodbujati, da o stiskah spregovorijo z odraslimi, ki jim zaupajo.

Na šoli smo vedno pripravljeni prisluhniti in pomagati. Sporočamo vam, da se v primeru morebitne stiske, za pomoč lahko obrnete na razrednika, posameznega učitelja, svetovalno delavko in vodstvo šole. Najpomembnejše je, da je to oseba, ki ji otrok zaupa.

Ker pa resnost stisk in situacij včasih presega naše znanje in sposobnosti, je bil na nacionalnem nivoju pripravljen zbirnik ukrepov in virov pomoči, ki jih lahko najdete na spletni strani https://www.nijz.si/sl/strokovnjaki-s-podrocja-dusevnega-zdravja-v-casu-epidemije-koronavirusa-na-voljo-za-brezplacne.

Prijava na brezplačni topli obrok


Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) ter Mestna občina Maribor (MOM) organizirata brezplačen obrok v času zaostrenih epidemioloških razmer. Do brezplačnega obroka so upravičeni vsi naši učenci, ki imajo stalno prebivališče v občini Maribor in katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred).

Načini zagotavljanja brezplačnega obroka:

Dokler je za učence od 1. do 9. razreda organizirano izobraževanje na daljavo:
pripravo in dostavo na dom zagotovi in izvede MOM. Šola posreduje MOM podatke staršev, ki jih boste sporočili svetovalni delavki ge. Urški Aram na elektronski naslov urskaa@solaklavora.si za brezplačni obrok.
Dostava se bo vršila med 11.00 in 14.00 – bodite dosegljivi na telefonu in ob prevzemu uporabite zaščitno masko.
Ta prijava bo veljala tudi za morebitna naslednja obdobja izobraževanja na daljavo ali kombiniranega pouka do konca šolskega leta 2020/2021.

Rabljena uporabna IKT tehnologija

V času in dogajanju sredi katerega smo se znašli, se obračam na vas s prošnjo za možnost donacije rabljene ali nove IKT opreme naši ustanovi.

OŠ Slave Klavore je šola, ki ima specifično geografsko lego kakor tudi posebej pestro strukturo učencev. V teh epidemiološko kriznih časih se omenjeni specifiki še posebej izražata.

V naši sredini je veliko učencev, ki so skromno, pomanjkljivo ali pa celo brez nujne IKT opreme. Zapisano dejstvo je bilo vodilo, da se obračamo na vas z uvodoma zapisano prošnjo po možnih donacijah različnih IKT pripomočkov, ki bi omogočili približno enakovredno vključevanje učencem, ki jim je trenutno onemogočeno ali pa omejeno sodelovanje v izobraževanju na daljavo.

Naša želja in cilj je, da poskušamo zagotoviti enakovredne pogoje izobraževanja na daljavo vsem učencem. Ker smo finančno omejeni, z lastnimi sredstvi ne moremo priskrbeti prepotrebne opreme za učence in učitelje. Zato vas vljudno prosimo, da nam prisluhnete in po možnosti priskočite na pomoč. Pripravljenost pomagati sporočite na elektronski naslov urskaa@solaklavora.si. Za razumevanje se vam najlepše zahvaljujemo.

Pazite nase, na druge in ostanite zdravi. Vse dobro vam želim.

Ravnatelj: Danijel Lilek

(Skupno 1.175 obiskov, današnjih obiskov 1)