1. OKROŽNICA MINSTRSTVA

Spoštovani starši, skrbniki

Ker je čas naglih sprememb in različnih tolmačenj pogosto spremenjenih odlokov, okrožnic…, vam prilagam okrožnico, ki je za naše delovanje merodajna in jo moramo upoštevati. Dodajam pa še, da smo kot javna osnovna šola dolžni spoštovati predpise, ki veljajo na območju Republike Slovenije. Ravnatelj nima možnosti ali pristojnosti, da se odloči, katere predpise bomo na šoli spoštovali in katerih ne. Prav tako delavci in vodstvo šole nima možnosti soditi, ali je posamezen predpis, ki velja, ustaven ali ne. Javna osnovna šola ima pristojnost in tudi dolžnost, da izvaja vzgojno – izobraževano delo skladno z vsemi veljavnimi predpisi, odloki, odredbami in drugimi pravno zavezujočimi akti. Prioriteta javne osnovne šole je torej izvajanje svoje zakonske pristojnosti ob spoštovanju vseh navodil in priporočil za zagotavljanje varnosti in zdravja vseh udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa.

2. POGOVORNE URE

Drugi četrtek v mesecu je praviloma namenjen srečanju staršev z razredniki z namenom, da se predstavi delo in dosežki otrok. Kljub temu da ocene niso vedno celosten dokaz napredka in oblikovanja osebnosti, ki je posledica vzgojno izobraževalnega procesa, je začeti in prihajajoči mesec obdobje, v katerem bodo učenci pridobili ocene pri vseh predmetih, saj bodo na vrsti številna ustna in pisna ocenjevanja znanja. Podrobneje boste seznanjeni na pogovornih urah, v četrtek 11.11.2021, zato vas vabim, da se dogovorite z razredniki za ustaljen čas in način izvedbe v obliki videokonferenčnega srečanja.

Z željo po konstruktivnem, dobronamernem in prijaznem sodelovanju s ciljem omogočiti vašim otrokom, našim učencem, vzpodbudno in varno učno okolje, vas lepo pozdravljam.

Ravnatelj: Danijel Lilek

(Skupno 201 obiskov, današnjih obiskov 1)