Spoštovani starši bodočih prvošolcev,

obveščamo Vas, da je v petek, 03. 02. 2017 v časopisu Večer izšel javni Razpis za vpis otrok v prvi razred osnovne šole v šolskem letu 2017/18 v osnovnih šolah na območju mestne občine Maribor.  Vpis na na vseh osnovnih šolah potekal v torek, 14., sredo, 15. in četrtek 16. februarja 2017, vsakič med 8. in 12. uro ter med 16. in 18. uro. Šole bodo vpisovale otroke, ki bodo v koledarskem letu 2017 dopolnili starost 6 let (rojeni v letu 2011). Starši otrok, ki imajo v našem šolskem okolišu stalno ali začasno bivališče, boste prejeli vabila z datumom in uro vpisa, vabljeni pa ste tudi starši otrok, ki ste se udeležili prvega srečanja bodočih prvošolcev in vsi ostali, ki bi želeli otroke vpisati v 1. razred naše šole. Vloge bomo sprejemali do četrtka, 16. 02. 2017. V nadaljevanju objavljamo besedilo razpisa.

RAZPIS

ZA VPIS OTROK V PRVI RAZRED OSNOVNE ŠOLE V ŠOLSKEM LETU 2017/2018
V OSNOVNIH ŠOLAH NA OBMOČJU MESTNE OBČINE MARIBOR

1. Vpis otrok v prvi razred osnovne šole za šolsko leto 2017/2018 bo na območju Mestne občine Maribor v vseh osnovnih šolah v naslednjih terminih:

v torek, 14. februarja 2017, od 8. do 12. ure in od 16. do 18. ure,

v sredo, 15. februarja 2017, od 8. do 12. ure in od 16. do 18. ure,

v četrtek, 16. februarja 2017, od 8. do 12. ure in od 16. do 18. ure.

Starše oziroma skrbnike otrok (v nadaljevanju: starši) prosimo, da imajo pri vpisu s seboj osebni identifikacijski dokument.

2. Vpis otrok bo v osnovnih šolah:

 • Osnovna šola Angela Besednjaka Maribor, Celjska ulica 11, Maribor,
 • Osnovna šola Bojana Ilicha Maribor, Mladinska ulica 13, Maribor,
 • Osnovna šola borcev za severno mejo Maribor, Ulica borcev za severno mejo 16, Maribor,
 • Osnovna šola bratov Polančičev Maribor, Prešernova ulica 19, Maribor,
 • Osnovna šola Draga Kobala Maribor, Tolstojeva ulica 3, Maribor,
 • Osnovna šola Franca Rozmana Staneta Maribor, Kersnikova ulica 10, Maribor,
 • Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor, Žolgarjeva ulica 2, Maribor,
 • Osnovna šola Janka Padežnika Maribor, Iztokova ulica 6, Maribor,
 • Osnovna šola Kamnica, Vrbanska cesta 93, Kamnica,
 • Osnovna šola Ludvika Pliberška Maribor, Lackova ulica 4, Maribor,
 • Osnovna šola Maksa Durjave Maribor, Ruška cesta 15, Maribor,
 • Osnovna šola Malečnik, Malečnik 61, Malečnik,
 • Osnovna šola Martina Konšaka Maribor, Prekmurska cesta 67, Maribor,
 • Osnovna šola Prežihovega Voranca Maribor, Gosposvetska cesta 10, Maribor,
 • Osnovna šola Rada Robiča Limbuš, Limbuška cesta 62, Limbuš,
 • Osnovna šola Slave Klavore Maribor, Štrekljeva ulica 31, Maribor,
 • Osnovna šola Leona Štuklja Maribor, Klinetova ulica 18, Maribor,
 • Osnovna šola Tabor I Maribor, Ulica Arnolda Tovornika 21, Maribor,
 • Osnovna šota Toneta Čufarja Maribor, Zrkovska cesta 67, Maribor.

Osnovne šole, v katerih sestavi delujejo tudi podružnične šole, bodo vpis vanje izvajale na matični šoli.

3. V prvi razred devetletne osnovne šole morajo starši vpisati vse otroke, ki bodo v koledarskem letu 2017 dopolnili starost šest let (rojeni v letu 2011). V skladu s 46. členom Zakona o osnovni šoli se na željo staršev ob vpisu otroka v osnovno šolo lahko ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo. Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

4. V skladu s 5. in 6. a-členom Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol, ki določa postopek vpisa, so starši dolžni otroka vpisati v šolo v šolskem okolišu (gravitacijskem območju), v katerem otrok stalno oziroma začasno prebiva. Starše oziroma otroke, ki živijo na območju šolskega okoliša (gravitacijskega območja), bodo posamezne osnovne šole povabile k vpisu tudi s pisnim vabilom. Če starši otroka, rojenega v letu 2011, vabila ne bodo prejeli, naj se oglasijo v najbližji osnovni šoli, kjer bodo prejeli potrebne informacije.

5. Starši imajo v skladu z 48. členom Zakona o osnovni šoli pravico vpisati otroka v osnovno šolo v šolskem okolišu (gravitacijskem območju), v katerem otrok stalno oziroma začasno prebiva. V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša. Vpis v šolo zunaj šolskega okoliša (gravitacijskega območja), v katerem otrok prebiva, se izvede tako, da starši vpišejo otroka v šolo v svojem šolskem okolišu (gravitacijskem območju), pri šoli, v katero želijo vpisati otroka, pa vložijo vlogo za prepis.

Otroke iz drugih šolskih okolišev bodo osnovne šole lahko vpisale v prvi razred osnovne šole samo, če bodo, ob upoštevanju veljavnih normativov za oblikovanje oddelkov, to dopuščale njihove prostorske zmogljivosti. Ob vpisu bodo zainteresirani starši podrobneje seznanjeni s postopkom vpisa v drugo osnovno šolo.

6. Osnovne šole, ki delujejo na območju skupnih šolskih okolišev, bodo v primeru neskladnosti vpisa z zmogljivostmi šol v sodelovanju s starši vpisane otroke prerazporedile med posameznimi šolami znotraj skupnega šolskega okoliša.

Vir: OŠ Domžale

 

 

 

(Skupno 243 obiskov, današnjih obiskov 1)