Mreža zdravih šol
Naša šola je od leta 2011/12 vključena v projekt Slovenske mreže zdravih šol, ki je sestavni del mednarodnega projekta Evropske mreže zdravih šol. S tem smo se zavezali, da bomo s svojim delovanjem spoštovali, omogočali in promovirali smernice zdravega načina življenja. Pouk o zdravju je integriran v vse predmete in dejavnosti šole, vendar je učni načrt le eden od temeljev, na katerih gradimo. Dopolnjujemo ga z aktualnimi temami, projekti, akcijami in svetovnimi dnevi zdravja.
Letošnja rdeča nit Zdrave šole je nadaljevanje oz. nadgradnja gibanja, prehrane in duševnega zdravja.
Povezovali se bomo tudi z drugimi sorodnimi projekti (mediacija, preprečevanje medvrstniškega nasilja in postavljanje pravil), zunanjim okoljem in zunanjimi institucijami.

Ekošola
V šol. l. 2018/19 bomo še naprej stremeli k temu, da izpolnimo cilje zadane v LDN programa Ekošola. Ostajamo pri izvajanju aktualnih vsebin: tradicionalni slovenski zajtrk, shema šolskega sadja , zelenjave, in mleka, šolska vrtilnica. Nadaljevali bomo z ozaveščevalnimi in zbiralnimi akcijami zbiranja odpadnih tonerjev, kartuš in trakov, zbiranja odpadnega papirja, zbiranja zamaškov, odpadnih akumulatorjev, baterij in malih gospodinjskih aparatov. Sodelovali bomo v Ekobralni znački in v Ekokvizu za OŠ. Učence bomo še naprej navajali na ločeno zbiranje odpadkov, skrbeli za manjšo porabo vode in manjšo količino odpadne hrane.
Rastem s knjigo
Nacionalni projekt predvideva obisk sedmošolcev v najbližji splošni knjižnici in seznanitev z delom knjižnice.

eTwinning
Skupnost eTwinning podpira projektno usmerjeno mednarodno sodelovanje učencev različnih držav.

ATS – STEM
Vsi učitelji naravoslovnih predmetov na predmetni stopnji so vključeni v mednarodni projekt, ki se ukvarja z vrednotenjem prečnih veščin na področju naravoslovja, tehnologije in matematike. Projekt traja tri leta. V letošnjem šolskem letu bo poudarek na izobraževanju učiteljev, v naslednjem letu bomo pridobljeno znanje pilotno prenašali v delo v razredu.

Briefcase (aktovka mineralov) – projekt o mineralih
Učenci v starosti od 6 do 14 let skozi projekt spoznajo vsakodnevno uporabo mineralov, izdelke povezane z njimi in način, kako jih pridobimo.

(Skupno 936 obiskov, današnjih obiskov 1)