Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja:
    – v letu 2016
    – v letu 2017     
     – letu 2018


Poskus Razširjen program (RaP)

Vodja: Aljaž Šegula

Področje: gibanje in zdravje za dobro psihično in fizično počutje.

Področje gibanje in zdravje za dobro psihično in fizično počutje vsebuje različne dejavnosti, s katerimi želimo in lahko vplivamo na zdrav telesni, čustveni, kognitivni in socialni razvoj vsakega posameznika ter ob tem poskrbimo za dobro počutje in ohranitev zdravih navad. Redna telesna dejavnost, uravnotežen prehrana, skrb za varno okolje in sprostitev so ključni dejavniki, ki vplivajo na zdravje in dobro počutje.

Ponudili bomo naslednje dejavnosti:

Dejavnost Učitelj

Upoštevanje osnovnih higienskih načel prehranjevanja (1. r.)

Osnovni bonton pri mizi (1. r.)

Irma Mezga
Joga (1. VIO) Aleksandra Kop
Folklora (1. VIO) Sabina Gosnik, Špela Ulrih
Otroška varnostna olimpijada (4. r.) Klavdija Hozjan
Kolesarski krožek (5. in 6. r.) Klavdija Hozjan
Zdrav in uravnotežen jedilnik,  različni načini prehranjevanja in kultura prehranjevanja (1., 2., 3. VIO) Eva Sternad

Šolski EKO vrt (3. VIO)

Domača lekarna (3. VIO)

Eva Sternad
Gimnastika (2. in 3. VIO) Andreja Stipetič
Namizni tenis (2. in 3. VIO) Oliver Hafner
Aktivne igre (1., 2., 3. VIO) Aljaž Šegula
Jutranja telovadba (1. VIO) Aljaž Šegula
Učenje osnovnih gibalnih vzorcev (1. in 2. VIO) Aljaž Šegula
Razvoj vzdržljivosti (1., 2., 3. VIO) Aljaž Šegula
Korektivna vadba (1., 2., 3. VIO) Aljaž Šegula

Mreža zdravih šol

Mentorica: Jadranka Dvoršak

Naša šola je od leta 2011/12 vključena v projekt  Slovenske mreže zdravih šol, ki je  sestavni del  mednarodnega projekta Evropske mreže zdravih šol. S tem smo se zavezali, da bomo s svojim delovanjem spoštovali, omogočali in  promovirali smernice  zdravega  načina  življenja. Pouk o zdravju je integriran v vse predmete in dejavnosti šole, vendar je učni načrt  le eden od temeljev, na katerih gradimo. Dopolnjujemo ga z aktualnimi temami, projekti, akcijami in svetovnimi dnevi zdravja.

Letošnja rdeča nit Zdrave šole je nadaljevanje oz. nadgradnja gibanja, prehrane in duševnega zdravja.

Povezovali se bomo tudi z drugimi sorodnimi projekti (mediacija, preprečevanje medvrstniškega nasilja in postavljanje pravil), zunanjim okoljem in zunanjimi institucijami.


Ekošola

Mentorica: Klementina Zelenik

V šol. l. 2017/18 bomo še naprej stremeli k temu, da izpolnimo cilje zadane v LDN programa Ekošola. Ostajamo pri izvajanju aktualnih vsebin: tradicionalni slovenski zajtrk, shema šolskega sadja, zelenjave in mleka, šolska vrtilnica. Nadaljevali bomo z ozaveščevalnimi in zbiralnimi akcijami zbiranja odpadnih tonerjev, kartuš in trakov, zbiranja odpadnega papirja, zbiranja malih gospodinjskih aparatov, zbiranja zamaškov ter odpadnih akumulatorjev in baterij. Sodelovali bomo v Ekobralni znački in v Ekokvizu za OŠ.  Učence bomo še naprej navajali na ločeno zbiranje odpadkov, skrbeli za manjšo porabo vode in manjšo količino odpadne hrane.


Rastem s knjigo

Mentorica: Damijana Matjašič

Nacionalni projekt predvideva obisk sedmošolcev v najbližji splošni knjižnici in seznanitev z delom knjižnice.


eTwinning

Mentor: Silvo Muršec

Skupnost eTwinning podpira projektno usmerjeno mednarodno sodelovanje učencev različnih držav.


Ostali projekti

Mentorica: Silvija Ošlovnik

Vključili se bomo tudi v gibanje “Mladi za napredek Maribora” (sodelujejo učenci 7., 8. in 9. razredov).


 

(Skupno 1.163 obiskov, današnjih obiskov 1)