Za učence s posebnimi potrebami izvaja dodatno strokovno pomoč šest strokovnih delavk. Za vsakega učenca s posebnimi potrebami pripravijo v sodelovanju z učitelji, s svetovalno delavko in s starši individualiziran program. Hkrati tudi preverjajo zastavljene in usvojene cilje tega programa.

Za učence Rome izvaja dodatno strokovno pomoč dve učiteljici. Sodeluje pa tudi romska pomočnica.

Dodatno strokovno pomoč bodo izvajale učiteljice dodatne strokovne pomoči Brigita Nojič, Mojca Lalić, Petra Drofenik, Manuela Copot Oblak, Klara Bračič ter učitelji razrednega in predmetnega pouka.
Delo učiteljic dodatne strokovne pomoči temelji na identifikaciji otrok s posebnimi potrebami, načrtovanju in izvajanju individualiziranih programov, na individualnem delu z učenci in na evalvaciji programov. Sodelovale bodo  s starši, učitelji, svetovalno delavko, vodstvom šole in zunanjimi institucijami.

Dodatno strokovno pomoč za delo z Romi bodo  izvajali učitelji za dodatno strokovno pomoč za Rome.

Oglejte si nekaj koristnih povezav

Zveza slepih in slabovidnih
Društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami
Društvo za samopomoč in vzpodbujanje ustvarjalnosti
Društvo za avtizem
Center za sluh in govor
Izobraževalna zveza Peskovnik
Organizacija združenih narodov
Zveza prijateljev mladine Maribor
Izobraževalni zavod Svarog
Društvo za nenasilno komunikacijo
Spletni portal abc.viz
Varna raba interneta
Spletno oko
 To sem jaz
 Društvo za celostno reševanje težav
 Svetovalni center Maribor
 Center za socialno delo Maribor
 Zavod za spodbujanje socialnih in tehnoloških inovacij za pomoč funkcionalno oviranim osebam
 Center znanja
 Infopeka

(Skupno 1.397 obiskov, današnjih obiskov 1)