Šolski koledar za šolsko leto 2022/2023


Šolsko leto se prične v četrtek, 1. septembra 2022 in konča v četrtek, 31. avgusta 2023. Pouk v šolskem letu traja največ 38 tednov /5 dni v tednu/, izjemoma lahko pouk v posameznem tednu traja 6 dni, če je tako določeno v letnem delovnem načrtu šole. Ura pouka traja praviloma 45 minut, lahko tudi 90 ali več, če se ure izvajajo strnjeno.

Ocenjevalna obdobja od 1. do 9. razreda
I. obdobje od 1. septembra do 27. januarja
II. obdobje od 28. januarja do 23. junija /za devete razrede 15. junija/
Ocenjevalne konference od 1. do 9. razreda
1. ocenjevalna konferenca 19. januar
2. ocenjevalna konferenca 15. junij /za devete razrede 8. junij/

 


Počitnice
jesenske od 31. oktobra do 4. novembra
novoletne od 26. decembra do 2. januarja
zimske od 30. januar do 3. februar
prvomajske od 27. aprila do 2. maja

Državni prazniki, sobote in nedelje, velikonočni ponedeljek – 10. april 2023


INFORMATIVNI DNEVI ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE

17. in 18. februar 2023


POPRAVNI IN PREDMETNI  IZPITI

9. razred :

  1. rok: od 16. junija do 29. junij 2023
  2. rok: od 18. avgusta do 31. avgusta 2023

Ostali razredi:

  1. rok: od 26. junija do 7. julija 2023
  2. rok: od 18. avgusta do 31. avgusta 2023

Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu:

  1. rok: od 3. maja do 15. junija 2023 – učenci 9. razreda
  2. rok: od 3. maja do 23. junija 2023 – učenci od 1. do 8. razreda
  3. rok: od 18. avgusta do 31. avgusta 2023 – učenci  od 1. do 9. razreda

NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA – REDNI ROK za 6. in 9. razred

4. maj (četrtek) 2023 SLJ /6. in 9. r./

8. maj (ponedeljek) 2023 MAT  /6. in 9. r./

10. maj (sreda) 2022 /9. r./

10. maj (sreda) 2022 Angleščina /6. r./


RAZPORED ZVONJENJA NA ŠOLI

Ura od 7.30 do 8.15 je namenjena izvajanju dopolnilnega pouka, dodatnega pouka, razrednih ur, izbirnih predmetov, fakultativnega pouka, delitvam skupin pri predmetih in občasno predmetom po obveznem predmetniku.

7.30 do 8.15   pred ura
8.20 do 9.05   1. ura
9.05 do 9.25   Malica (razredna stopnja) / Rekreativni odmor (predmetna stopnja)
9.25 do 10.10   2. ura
10.10 do 10.30   Malica (predmetna stopnja) / Rekreativni odmor (razredna stopnja)
10.30 do 11.15   3. ura
11.20 do 12.05   4. ura
12.10 do 12.55   5. ura
13.00 do 13.45   6. ura
13.50 do 14.35   7. ura
14.35 do 15.20   8. ura
15.20 do 16.05   9. ura

URNIKI (za šolsko leto 2022/2023)

Razpored A in B urnika


Urnik za razredno stopnjo:
A
urnik


Urnik za predmetno stopnjo:
A
urnik

B urnik


(Skupno 19.227 obiskov, današnjih obiskov 19)
 
 
 
 
Dostopnost