Šolsko leto se prične v petek, 1. septembra 2023 in konča v petek, 30. avgusta 2024. Pouk v šolskem letu traja največ 38 tednov /5 dni v tednu/, izjemoma lahko pouk v posameznem tednu traja 6 dni, če je tako določeno v letnem delovnem načrtu šole. Ura pouka traja praviloma 45 minut, lahko tudi 90 ali več, če se ure izvajajo strnjeno.

Ocenjevalna obdobja od 1. do 9. razreda
I. obdobje od 1. septembra do 31. januarja
II. obdobje od 1. februarja do 24. junija /za devete razrede 14. junija/
Ocenjevalne konference od 1. do 9. razreda
1. ocenjevalna konferenca 24. januar
2. ocenjevalna konferenca 18. junij /za devete razrede 11. junij/

 


Počitnice
jesenske od 30. oktobra do 3. novembra
novoletne od 25. decembra do 2. januarja
zimske od 26. februarja do 1. marca
prvomajske od 27. aprila do 3. maja
poletne od 16. junija do 30. avgusta

Državni prazniki, sobote in nedelje, kulturni praznik – 8. 2. 2024, velikonočni ponedeljek – 1. april 2024


INFORMATIVNI DNEVI ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE

16. in 17. februar 2024


POPRAVNI IN PREDMETNI  IZPITI

9. razred :

  1. rok: od 17. junija do 1. julija 2024
  2. rok: od 19. avgusta do 30. avgusta 2024

Ostali razredi:

  1. rok: od 26. junija do 9. julija 2024
  2. rok: od 19. avgusta do 30. avgusta 2024

Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu:

1. rok: od 3. maja do 14. junija 2024 – učenci 9. razreda
1. rok: od 3. maja do 24. junija 2024 – učenci od 1. do 8. razreda
2. rok: od 19. avgusta do 30. avgusta 2024 – učenci  od 1. do 9. razreda


NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA – REDNI ROK za 6. in 9. razred

7. maj (četrtek) 2024 SLJ /6. in 9. r./
9. maj (ponedeljek) 2024 MAT  /6. in 9. r./
13. maj (sreda) 2024 /9. r./
13. maj (sreda) 2024 Angleščina /6. r./


RAZPORED ZVONJENJA NA ŠOLI

Ura od 7.30 do 8.15 je namenjena izvajanju dopolnilnega pouka, dodatnega pouka, razrednih ur, izbirnih predmetov, fakultativnega pouka, delitvam skupin pri predmetih in občasno predmetom po obveznem predmetniku.

7.30 do 8.15   pred ura
8.20 do 9.05   1. ura
9.05 do 9.25   Malica (razredna stopnja) / Rekreativni odmor (predmetna stopnja)
9.25 do 10.10   2. ura
10.10 do 10.30   Malica (predmetna stopnja) / Rekreativni odmor (razredna stopnja)
10.30 do 11.15   3. ura
11.20 do 12.05   4. ura
12.10 do 12.55   5. ura
13.00 do 13.45   6. ura
13.50 do 14.35   7. ura
14.35 do 15.20   8. ura
15.20 do 16.05   9. ura

 


(Skupno 23.193 obiskov, današnjih obiskov 1)