Učenci, ki boste naslednje šolsko leto obiskovali 7., 8. ali 9. razred izbirate iz nabora obveznih izbirnih predmetov.

Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev.

Vsem je skupno:

  • da se učenci odločajo zanje v 7., 8. in 9. razredu,
  • da se zanje odločajo glede na svoje interese in sposobnosti,
  • da so na urniku po eno uro na teden, drugi tuj jezik pa dve,
  • da je izbirni predmet obvezen in ocenjen,
  • da se pri teh predmetih lahko srečujejo v skupinah učenci iz vseh razredov, če predmet ni vezan na določen razred.

V 7., 8. in 9. razredu učenke in učenci lahko izberejo dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri,
če s tem soglašajo njihovi starši.

Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom,
je na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih.

Izbirni predmeti se ocenijo s številčno oceno.

IZBIRNI PREDMETI, KI JIH BOMO UČENCEM PONUDILI ZA ŠOLSKO LETO 2024/2025

7. razred

Št.PREDMETŠT. UR TEDENSKO
1.NEMŠČINA I2
2.VERSTVA IN ETIKA I 1
3.LIKOVNO SNOVANJE I1
4.RAČUNALNIŠTVO – UREJANJE BESEDIL1
5.ŠPORT ZA SPROSTITEV1
6.OBDELAVA GRADIV – LES1
7.ODKRIVAJMO PRETEKLOSTI MOJEGA KRAJA1
8.FILMSKA VZGOJA I1
9.SODOBNA PRIPRAVA HRANE1
10.ŠAH – ŠAHOVSKE OSNOVE1

PRIJAVNICA za 7. razred8. razred

Št.PREDMETŠT. UR TEDENSKO
1.NEMŠČINA II2
2.VERSTVA IN ETIKA II1
3.RAČUNALNIŠTVO – RAČUNALNIŠKA OMREŽJA1
4.POSKUSI V KEMIJI1
5.ŠPORT ZA ZDRAVJE1
6.LIKOVNO SNOVANJE II1
7.ORGANIZMI V NARAVI IN UMETNEM OKOLJU1
8.ODKRIVAJMO PRETEKLOST MOJEGA KRAJA1
9.FILMSKA VZGOJA II1
10.ROBOTIKA V TEHNIKI1
11.ŠAH – ŠAHOVSKO KOMBINIRANJE1

PRIJAVNICA za 8. razred9. razred

Št.PREDMETŠT. UR TEDENSKO
1.NEMŠČINA III2
2.VERSTVA IN ETIKA  III1
3.RETORIKA1
4.RAČUNALNIŠTVO – MULTIMEDIJA1
5.KEMIJA V ŽIVLJENJU1
6.IZBRANI ŠPORT – ODBOJKA1
7.LIKOVNO SNOVANJE III1
8.RASTLINE IN ČLOVEK1
9.FILMSKA VZGOJA III1
10.NAČINI PREHRANJEVANJA1
11.ŠAH – ŠAHOVSKA STRATEGIJA1

PRIJAVNICA za 9. razred


(Skupno 2.223 obiskov, današnjih obiskov 1)