Izbirni predmeti

Spoštovani starši in učenci!

Trenutne razmere ne dopuščajo, da se na izbirne predmete za naslednje šolsko leto prijavljate tako, kot ste to naredili lansko leto.

Prijava na izbirne predmete bo možna samo preko spleta.

Pred vami je nabor predmetov, ki jih lahko izbirate. Preglejte predstavitve, razmislite in izberite.


Učenci, ki boste naslednje šolsko leto (2020/2021) obiskovali 4., 5. ali 6. razred, lahko izbirate iz nabora neobveznih izbirnih predmetov (izberete lahko največ dve uri tedensko). 

Neobvezni izbirni predmeti temeljijo na zakonski osnovi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli Ul. RS št. 63/13.

Šola za učence in učenke 4., 5., in 6. razreda izvaja pouk naslednjih neobveznih izbirnih predmetov: drugega tujega jezika, umetnosti, računalništva, športa in tehnike. 

Neobvezni izbirni predmeti se ocenjujejo, zaključne ocene se vpišejo v spričevalo.

Učenec/učenka, ki si izbere neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati do konca pouka v tekočem šolskem letu.

Drugi tuj jezik, kot neobvezni izbirni predmet, izberejo tisti učenci/učenke, ki jih učenje tujih jezikov veseli in bodo želeli obiskovati pouk drugega tujega jezika vsaj eno neprekinjeno obdobje (od 4. do 6. razreda ali od 7. do 9. razreda ali od 4. do 9. razreda).

Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjeni program, zato so v urniku izven obveznih predmetov.

Šolsko leto 2020/2021

Na šoli smo se odločili ponuditi naslednje neobvezne izbirne predmete: drugi tuj jezik – francoščina, šport, umetnost, tehnika.

Glede na število učencev in učenk v teh razredih, lahko oblikujemo pet skupin neobveznih izbirnih predmetov. Skupino lahko oblikujemo, če je prijavljenih vsaj dvanajst učencev. Učenec si lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko.

Prijavnico oddajte razredničarki do petka, 22. maja 2020. O izvajanju neobveznih izbirnih predmetov vas bomo obvestili do konca šol. leta.

Prijavnica je na voljo na tej povezavi.


Učenci, ki pa boste naslednje šolsko leto obiskovali 7., 8. ali 9. razred, pa izbirate iz nabora obveznih izbirnih predmetov.

Sama izbira predmetov bo potekala preko spletnega portala Lopolis.

V začetku prihodnjega tedna (od 11. 5. 2020 dalje) boste učenci in s tem tudi starši na svoje elektronske naslove prejeli uporabniško ime in geslo za dostop na portal Lopolis.
Vnesete uporabniško ime ter geslo.

Pred vami se bo pojavilo spletno okno kjer si s klikom na zeleno puščico izberete željene izbirne predmete, s klikom na rdečo puščico pa si lahko izberete rezervne predmete za vsak slučaj, če se mogoče vaši željeni izbirni predmeti ne bi izvajali (pravilnik o standardih in normativih).
Za vse nejasnosti in težave mi lahko pišete na el. naslov mojmirp@solaklavora.si


Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev.

Vsem je skupno:

  • da se učenci odločajo zanje v 7., 8. in 9. razredu,
  • da se zanje odločajo glede na svoje interese in sposobnosti,
  • da so na urniku po eno uro na teden, drugi tuj jezik pa dve,
  • da je izbirni predmet obvezen in ocenjen,
  • da se pri teh predmetih lahko srečujejo v skupinah učenci iz vseh razredov, če predmet ni vezan na določen razred.

V 7., 8. in 9. razredu učenke in učenci lahko izberejo dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri,
če s tem soglašajo njihovi starši.

Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom,
je na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih.

Izbirni predmeti se ocenijo s številčno oceno.

IZBIRNI PREDMETI, KI JIH BOMO UČENCEM PONUDILI ZA ŠOLSKO LETO 2020/ 2021

7. razred

Št. PREDMET ŠT. UR TEDENSKO
1. NEMŠČINA I 2
2. VERSTVA IN ETIKA I  1
3. LIKOVNO SNOVANJ I 1
4. SODOBNA PRIPRAVA HRANE 1
5. RAČUNALNIŠTVO – UREJANJE BESEDIL 1
6. ŠPORT ZA SPROSTITEV 1
7. OBDELAVA GRADIV – LES 1
8. ASTRONOMIJA – SONCE, LUNA, ZEMLJA 1
9. RAZISKOVANJE ORGANIZMOV V DOMAČI OKOLICI 1
10. ODKRIVAJMO PRETEKLOSTI SVOJEGA KRAJA 1

PRIJAVNICA za 7. razred8. razred

Št. PREDMET ŠT. UR TEDENSKO
1. NEMŠČINA II 2
2. VERSTVA IN ETIKA II 1
3. ŠOLSKO NOVINARSTVO 1
4. RAČUNALNIŠTVO – RAČUNALNIŠKA OMREŽJA 1
5. POSKUSI V KEMIJI 1
6. ŠPORT ZA ZDRAVJE 1
7. LIKOVNO SNOVANJE II 1
8. ASTRONOMIJA – DALJNOGLEDI IN PLANETI 1
9. ORGANIZMI V NARAVI IN UMETNEM OKOLJU 1
10. ODKRIVAJMO PRETEKLOST SVOJEGA KRAJA 1

PRIJAVNICA za 8. razred9. razred

Št. PREDMET ŠT. UR TEDENSKO
1. NEMŠČINA III 2
2. VERSTVA IN ETIKA  III 1
3. RETORIKA 1
4. GLEDALIŠKI KLUB 1
5. RAČUNALNIŠTVO – MULTIMEDIJA 1
6. KEMIJA V ŽIVLJENJU 1
7. IZBRANI ŠPORT – ODBOJKA 1
8. LIKOVNO SNOVANJE III 1
9. NAČINI PREHRANJEVANJA 1
10. GENETIKA 1
11. ASTRONOMIJA – ZVEZDE IN VESOLJE 1

PRIJAVNICA za 9. razred


 

(Skupno 1.022 obiskov, današnjih obiskov 1)