Šola zagotavlja varnost učencev. To doseže z različnimi aktivnostmi na področju zdravstvenega varstva, prometne varnosti, varnosti pri delu v učilnicah.
Med šolanjem je zdravstveno stanje otrok pod neposredno kontrolo zdravstvenih delavcev. Šola organizira vsako leto kolesarske izpite in izpite za vožnjo s kolesi z motorji.

V šolskem letu 2012/2013 je imenovana zdravnica naše šole Branka Kvas Kučič, specialistka šolske medicine.

Obvestilo staršem in otrokom ob prehodu v koncesijsko opravljanje zdravstvene dejavnosti

Nadomestna ambulanta za učence (kadar potrebujejo zdravniško pomoč v času izven rednega obratovanja) je ambulanta v Vošnjakovi 4/ IV.nad., ki deluje vsak dan od ponedeljka do petka od 07.00 do 19.30 in v soboto od 07.00 do 14.00.

Dežurna ambulanta v Vošnjakovi 4/ I.nad. deluje vsako soboto od 14.00 do 19.30, ob nedeljah in praznikih pa od 08.00 do 20.00.
Od 01.10.2009 dela Pediatrična nočna dežurna služba za otroke in mladostnike do 18. leta starosti v Vošnjakovi 4 v pritličju od 20.00 do 23.00 ure.

V času od 19.00 do 06.00 pa deluje splošna urgentna ambulanta v prostorih Splošne bolnišnice Maribor.


PROGRAM OBVEZNEGA PREVENTIVNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA UČENCEV

Preventivno zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine je organizirano skupinsko za posamezne šole oziroma razrede in ni vezano na izbranega osebnega zdravnika.
Preventivne preglede izvaja imenovani zdravnik šole s pripadajočim timom. Imenovanega zdravnika šole določi odgovorni zdravnik (vodja) za pripadajoče zdravstveno območje (UR.l.RS, št.19/98).

1. SISTEMATIČNI PREVENTIVNI PREGLEDI
Pregledi praviloma potekajo v prostorih zdravstvenega zavoda. Namen teh pregledov je aktivni zdravstveni nadzor, odkrivanje zdravstvene problematike in svetovanje šolskim otrokom in mladini.

Pregledi se izvajajo pri:
– šolskih novincih – v času od šest mesecev pred vstopom v osnovno šolo in
– v 1., 4., 6. in 8. razredu.

2. CEPLJENJA
Cepljenje novincev, učencev 1. in 3. razreda se opravi v zdravstveni ustanovi v spremstvu staršev oziroma skrbnikov. Prav tako v spremstvu staršev oziroma skrbnikov prejmejo II. in III. odmerek cepiva proti okužbi HPV učenke 6. razreda.

3. NAMENSKI PREGLEDI PO SISTEMATSKEM PREGLEDU
Namen pregleda je spremljanje rasti in razvoja posameznih učencev v primeru, ko se na rednem sistematičnem pregledu ugotovi odstopanje od normale, ki ga še ne moremo opredeliti kot bolezensko stanje, zahteva pa pogostejše spremljanje stanja kot na dve leti.
Ti pregledi se izvajajo v 2., 3., 7. in 9. razredu. Pregled v 9. razredu je namenjen tudi poklicnemu svetovanju.

4. NAMENSKI PREGLEDI PRED CEPLJENJEM
Izvajajo se pri cepljenju novinca (II. odmerek proti hepatitisu B) in v 3. razredu (davica-tetanus, pertusis) ter pri deklicah 6. razreda (II. in III. odmerek HPV v spremstvu staršev oziroma skrbnikov).


PROGRAM ZDRAVSTVENE VZGOJE

Ob sistematskih pregledih se izvaja tudi program zdravstvene vzgoje, ki je prilagojen starosti, potrebam in željam pregledovane populacije.
Zdravstvena vzgoja se izvaja skupinsko ali individualno v obliki svetovanja, pogovora ali predavanja tudi z uporabo tehničnih pripomočkov.


ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO

Zdravstvena preventiva in vzgojna dejavnost
Partizanska cesta 14a
Vodja tima je ga. Rosita Makovec, dipl. med. ses.

Program dela medicinske sestre ga. Natalije Horvat na osnovni šoli obsega:
– zdravstveno vzgojno predavanje o zdravi prehrani v vseh razredih OŠ
– demonstracijo pravilne tehnike čiščenja zob
– praktično izvedbo tehnike čiščenja zob z malimi skupinami otrok
– izvedbo naravoslovnih dni z različnimi temami
– večkrat letno testiranje čistosti zob s testno tableto za obarvanje zobnih oblog
– premaz zob z Aminfluorid želejem po navodilu specialista pedontologa
– izvedbo “Tekmovanja za čiste, lepe in zdrave zobe ob zdravi prehrani”
– izvedbo zaključne prireditve tekmovanja, podelitev nagrad in priznanj vsem sodelujočim
– predavanja za starše z zdravstveno vzgojnimi vsebinami in individualne posvete s starši otrok

V prvih razredih je poudarek na ohranitvi prvih stalnih kočnikov, ki v tem starostnem obdobju izraščajo. Zato je pohvalno, da prvošolčki po malici in po kosilu v šoli ščetkajo zobe.

(Skupno 997 obiskov, današnjih obiskov 1)