OBVEZNI IN NADSTANDARDNI PROGRAM POUKA


A  OBVEZNI PROGRAM V DEVETLETNI OSNOVNI ŠOLI

Predmeti   Število ur tedensko v razredih Skupaj ur predmeta
1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r.
Slovenščina 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5 1631,5
Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4 1318
Angleščina 2 2 2 3 4 4 3 3 796
Likovna umetnost 2 2 2 2 2 1 1 1 1 487
Glasbena umetnost 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1 452
Družba 2 3 175
Geografija 1 2 1,5 2 221,5
Zgodovina 1 2 2 2 239
Dom. in drž. kultura in etika 1 1 70
Spoznavanje okolja 3 3 3 315
Fizika 2 2 134
Kemija 2 2 134
Biologija 1,5 2 116,5
Naravoslovje 2 3 175
Naravoslovje in tehnika 3 3 210
Tehnika in tehnologija 2 1 1 140
Gospodinjstvo 1 1,5 87,5
Šport 3 3 3 3 3 3 2 2 2 834
Izbirni predmeti٭ 2/3 2/3 2/3 204/306
                                                                             Skupaj vseh ur:   7740/7842
Število predmetov 6 7 6 8 9 11 12/13/14 15/16/17

13/14/

15

Število ur tedensko 20 23 22 23,5 25,5 25,5 27/28

27,5/

28,5

27,5/

28,5

Število tednov pouka 35 35 35 35 35 35 35 35 32
Oddelčna skupnost 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 103,5
Dnevi dejavnosti/število dni letno    
Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3 150
Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 135
Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 225
Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4 165
     Skupaj vseh ur: 675

 


B     RAZŠIRJENI PROGRAM
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 1. r 2. r 3. r 4. r 5. r 6. r 7. r 8. r 9. r
Prvi tuji jezik 2                
Drugi tuji jezik             2 2 2
Drugi tuji jezik ali umetnost, računalništvo, šport, tehnika       2/1 2/1 2/1      
 
  1. r 2. r 3. r 4. r 5. r 6. r 7. r 8. r 9. r
Ind. in sk. pomoč 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Dop. in dod. pouk 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Interesne dejavnosti 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Minimalno število ur za uresničevanje učnega načrta je 95 odstotkov.

* Učenec lahko izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo starši.

 

(Skupno 1.647 obiskov, današnjih obiskov 1)