Želja ZPM Maribor je, da čim več otrokom, ki so bili večkrat hospitalizirani ali pogosteje bolni, omogočijo, da se udeležijo zdravstvenega letovanja in tudi na takšen način okrepijo svoje zdravje. Zato so se tudi v tem letu prijavili na javni razpis Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in bili izbrani za izvajalca zdravstvenih letovanj.

Otroci s potrjenim zdravstvenim predlogom lahko letujejo v vseh izmenah v VIRC Poreč in na DMZ Pohorje (termini so objavljeni), prijava za posamezno izmeno je možna do zapolnitve prostih mest.

Za zdravstveno letovanje morajo starši za otroka, ki je do tega upravičen, pridobiti ustrezno zdravniško potrdilo, ki ga poda otrokov izbrani zdravnik na osnovi zapisov v medicinski dokumentaciji. Potrdilo za zdravstveno letovanje lahko starši uredijo že od začetka meseca aprila pri otrokovem osebnem zdravniku (potrdila zdravniki pošljejo na ZPM Maribor).

Za vsakega otroka, za katerega bo ZDRAVNIK PODAL POTRDILO ZA ZDRAVSTVENO LETOVANJE, morajo STARŠI oz. skrbniki ODDATI tudi NAŠO PRIJAVNICO, ki bo objavljena konec meseca aprila oz. v začetku meseca maja. Na osnovi prijavnice se določi tudi izmena letovanja (tako kot je označeno na prijavnici).

V kolikor starši poleg zdravstvenega letovanja želijo uveljavljali tudi regresna sredstva (subvencionirano letovanje s strani občine, kjer imajo stalno bivališče), morajo k prijavnici priložiti še ustrezna dokazila, ki bodo navedena na prijavnici.

Če ima otrok oz. družina stalno bivališče v kateri drugi občini (ne v MO Maribor) in želijo starši poleg zdravstvenega letovanja uveljavljati tudi občinska regresna sredstva, morajo prijavnico skupaj s kopijami dokazil oddati pri svetovalni delavki na osnovni šoli V OBČINI, kjer imajo STALNO BIVALIŠČE.

Prijavnice za letovanja lahko dobite v šolski svetovalni službi.

Na spodnji povezavi lahko najdete termine vseh izmen in cene letovanj.

http://zpm-mb.si/wp-content/uploads/2017/04/Izmene-cene-2017.pdf

 

(Skupno 258 obiskov, današnjih obiskov 1)