Spoštovani učenci, starši skrbniki,

Upam da ste zdravi in želim, da zdravi ostanete.

Kot ste opazili se naše učiteljice in učitelji zelo trudijo, da kljub izrednim razmeram izvajajo delo na daljavo, ki izhaja iz njihovega načrtovanega na začetku šolskega leta.

Pohvalno je tudi, da večina učenk in učencev aktivno, odgovorno in sprotno sodeluje v takšni obliki dela. Kljub temu smo po 14 dnevnem drugačnem vzgojno izobraževalnem delu zaznali, da nekateri učenci in starši ostajajo neodzivni. Predvidevamo, da se pojavljajo težave z opremo, povezavo ali kakršno drugo oviro, ki preprečuje sodelovanje. Zato vas pozivam, da težavo sporočite razredničarki, svetovalni službi, ravnatelju ali komu od strokovnih delavcev šole. Šele ko bomo seznanjeni s težavami, bomo lahko sprejeli ukrepe za odpravo težav. Pričeli smo tudi z dejavnostjo okrivanja težav na način, da vas kolegica svetovalna delavka pokliče na telefonsko številko.

Namig za delo

V tem času se je nabralo veliko delovneg gradiva na spletni strani šole v rubriki Vsebine za pouk na daljavo” . Razdeljene so po razredih, predmetih in dnevih. Gradiva prvega tedna imajo oznako 1(npr oznaka 18 pomeni gradiva prvega tedna za 8. razred). Priporočamo vam, da dnevno spremljate in sodelujete v vzgojno izobraževalnem procesu. Naj poudarim, kakor slišite tudi v javnih občilih, da kljub izrednim razmeram nismo v stanju počitnic ampak v stanju dela na daljavo. Vsebinski, procesni in odnosni cilji, ki jih usvajajo učenci na takšen način dela bodo v nadaljevanju preverjeni in ne na novo obravnavani. 

Nekatere kolegice in kolegi so izbrali način dela preko spletnih konferenc in spletnih učilnic. Bodite pozorni na njihova obvestila in vabila.

Želim vam prijetne trenutke ob delu na daljavo kakor tudi drugače v teh težkih časih.

Predvsem pa vam želim, da pazite nase in na ljudi okrog sebe.

S prijaznimi pozdravi,

Ravnatelj: Danijel Lilek

 

(Skupno 158 obiskov, današnjih obiskov 1)