Spoštovani starši, drage učenke in učenci,

na podlagi okrožnice ministrstva z dne 26. 3. 2020 v obliki priporočil oblikovanih s strani ZRSŠ in predstavnikov ravnateljev pod številko 091-2/2020-1 z naslovom IZVAJANJE IZOBRAŽEVANJA NA DALJAVO V IZREDNIH RAZMERAH in okrožnice ministrstva z dne 2.4.2020 v obliki priporočil oblikovanih s strani ZRSŠ in predstavnikov ravnateljev pod številko 091-5/2020-1 z naslovom IZVAJANJE IZOBRAŽEVANJA NA DALJAVO V IZREDNIH RAZMERAH ter enega izmed sklepov današnjega videokonferenčnega srečanja med strokovnimi delavci šole, izdajam Odredbo o spremenjenem oziroma prilagojenem urniku izvajanja aktivnosti za učence, ki začne veljati od jutri, 7. 4. 2020 naprej do preklica.
Današnja odredba vsebuje samo urnik za jutri, torek 7. 4. 2020 (klik na povezavo).

Za ostale dni vam bo urnik posredovan jutri.

Kratko pojasnilo:

  • urnik je oblikovan tako, da se “pouk na daljavo” izvaja po razredih in predmetih, ki so zapisani
  • učiteljice in učitelji lahko pouk izvajajo preko spletne strani naše šole, spletne učilnice ali videokonferenčnega srečanja (nalaganje vsebine, zastavljanje nalog, posredovanje in izvajanje razlage, zbiranje povratnih informacij)
  • predmeti oz. področja, ki so zajeta v jutrišnjem urniku ne bodo izvajana čez teden dni, torej 14. 4. 2020
  • DSP in učna pomoč ter pomoč tujcem se izvaja na podlagi potreb in dogovora med učenci in učitelji izvajalci
  • izbirni predmeti in interesne dejavnosti se izvajajo na prostovoljni osnovi in ne sodijo v sklop obveznosti treh ur pouka za učence.

Če se bodo pojavljala še kakšna vprašanja, jih bomo reševali sprotno in v duhu upoštevanja učenčevih in učiteljevih obveznosti v okviru izvajanja pouka na daljavo v izrednih razmerah.

Z željo, da ostanete zdravi in uspešno izvajate zastavljeno delo še naprej, vas lepo pozdravljam.

ravnatelj, Danijel Lilek, prof.

(Skupno 543 obiskov, današnjih obiskov 1)