Spoštovani starši/skrbniki, učenci, učiteljice in učitelji.

V osnovne šole se v ponedeljek, 1. 6. 2020 vračajo učenci 4. in 5. razreda, v sredo, 3. 6. 2020 pa tudi učenci 6., 7. in 8. razreda.

Vzgojno-izobraževalno delo bo tako od 1.6.2020 za vse ZDRAVE učence potekalo v oddelkih, kot pred razglasitvijo pandemije. Še vedno pa bo treba izvajati splošne higienske ukrepe (razkuževanje ob vstopu v šolo, umivanje rok, higiena kašlja…), ki jih je za novo situacijo še pripravil NIJZ.

Tako bo vstop v šolo dovoljen le tistim učencem 4. – 8. razreda, ki bodo v ponedeljek oz. sredo s seboj prinesli s strani staršev/skrbnikov podpisano Izjavo starša pred vstopom v šolo, da otrok ni bil v zadnjih 14 –ih dnevih okužen s COVID-19 oz. ni bil zadnjih 14 dni, kolikor veste, v stiku z nobenim z njim okuženim bolnikom.

Od ponedeljka 1.6.2020:

 • Bo pouk za učence prvega triletja ponovno potekal v njihovih matičnih učilnicah.
 • Ne bo več pouka na daljavo za učence 4. in 5. razreda. Pouk bo potekal v šoli v njihovih matičnih učilnicah.
 • Od srede, 36. 2020, ne bo več pouka na daljavo za učence 6., 7. in 8 razreda. Pouk bo potekal v šoli v njihovih matičnih učilnicah.
 • Odponedeljka, 1. 6. 2020, pouk za učence devetega razreda ne bo potekal več v manjših učnih skupinah.
 • Od zapisanih datumov izobraževanja na daljavo več ne bo!

V kolikor ima vaš otrok zdravstvene omejitve, je potrebno pridobiti individualno oceno tveganja (oceno opravi izbrani pediater ali lečeči  subspecialist po posvetu z družino), pri čemer ocena temelji na trenutnem stanju aktivnosti bolezni, terapiji, dodatnih faktorjih tveganja in lokalni epidemiološki situaciji. Če lečeči specialist oceni, da ne obstaja dodatno tveganje za COVID-19, otrok lahko pride v šolo. Sorojenci otroka z zdravstvenimi omejitvami lahko grejo v šolo, vendar morajo biti posebej pozorni na simptome in strogo upoštevati vsa navodila za preprečevanje okužb. V kolikor torej pridobite dokazila, da vaš otrok ne more v šolo, ima vaš otrok status »bolnega učenca«. Pomeni, da ste starši dolžni pridobiti manjkajoče učne vsebine sami – otroku torej ne bodo več dnevno posredovane s strani šole oz. učiteljev. Vsi tisti učenci prvega triletja, ki se od 18. 5. 2020 po predložitvi zdravniških dokazil šolajo na domu, potrebujejo za vključitev k pouku zdravniško dokazilo, da to lahko napravijo.

 • V šolo vstopajo le učenci, starši jih pospremijo najdlje do vhodnih vrat šole.
 • V šolo vstopajo učenci, ki niso vključeni v jutranje varstvo, 10 minut pred začetkom pouka.
 • Odhod domov: učenci, ki niso vključeni v OPB, bodo takoj po zadnji aktivnosti oz. kosilu zapustili šolo.
 • Učenci, ki so vključeni v OPB: ob dogovorjeni uri starši pokličejo na vratih zapisane telefonske številke in bomo otroke poslali do vhoda.
 • Pouk bo potekal po urniku, ki je veljal pred zaprtjem šole po naslednjem časovnem zaporedju:
 • Prva triada od 8.10 naprej
 • Deveti razred od 8.40 naprej
 • Četrti in peti razred od 9.00 ure naprej
 • Do nadaljnjega se ne bodo izvajale interesne dejavnosti.
 • Priporočeno je, da vsi otroci starejši od 12 let v objektu šole (razen med šolskimi urami) nosijo obrazne maske.
 • Učenci od ponedeljka, 1. 6. 2020, spet uporabljajo svoje običajne garderobe.
 • Prosimo, da otroci v šolo ne prinašajo svojih igrač.
 • Do nadaljnjega si v šoli otroci ne bodo umivali zob.
 • Dopoldansko malico bodo učenci jedli v učilnicah, kosilo pa po prilagojenem urniku v jedilnici. Tudi zajtrk in popoldansko malico bodo učenci zaužili v jedilnici.
 • Od 1. junija 2020 naprej veljajo vse prijave na jutranje varstvo, zajtrk, malico, kosilo, OPB, popoldansko malico tako, kot je bilo v začetku šolskega leta in ne v skladu s prijavami, ki ste jih oddali ob ponovni vrnitvi otrok v šolo   18. 5. 2020! V kolikor želite to spremeniti, čim prej javite razredniku svojega otroka.
 • Ker se temperature dnevno višajo in ker pitnikov v šoli (še) ne bomo uporabljali, predlagamo, da vaš otrok s seboj v šolo dnevno prinaša bidon.
 • Načrtovanih zaključnih in ostalih ekskurzij v tem šolskem letu ne bo, enako velja za šole v naravi in kolesarski izpit. Slednjega bodo učenci, ki ga zaradi razmer ni šlo opraviti v tem šolskem letu, opravljali v začetku prihodnjega.

Prosimo, da upoštevate zapisano. Posebej poudarjamo, da se zapisano lahko zaradi drugačne situacije tudi spremeni. Razumljivo je, da čeprav smo vsi veseli ponovnega snidenja, ne bo enostavno. Verjamemo pa, da se bomo vsi potrudili, da bo vaš otrok, naš učenec uspešno nadaljeval šolsko leto 2020

Vse dobro vam želimo.

Ravnatelj: Danijel Lilek

(Skupno 388 obiskov, današnjih obiskov 1)