Drage učenke in učenci, spoštovani starši, skrbniki. 

Spoštovani starši!

Zelo se veselimo, da se bo šolsko leto pričelo v šoli v  sredo, 1. septembra 2021.

Vsi želimo, da bi vzgojno-izobraževalni proces in ostalo dogajanje na šoli teklo optimalno po modelu B, zato prosimo tudi vas za sodelovanje in razumevanje.

Nekaj pomembnih obvestil

 1. V šolo vstopajo le zdrave osebe: zaposleni, obiskovalci in učenci. Osebe, starejše od 15 let, morajo za vstop v šolo izpolnjevati pogoj PCT (prebolelost, cepljenost, testiranost).
 • Če  bi se pri otroku pojavili znaki oziroma simptomi SARS-CoV-2. ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu,  otrok mora ostati doma.

Če je otrok bolan, za nadaljnja navodila pokličite otrokovega izbranega ali dežurnega zdravnika.
V primeru potrjene okužbe v družini ali drugega tesnega stika z okuženo osebo boste nadaljnja navodila prejeli od epidemiološke službe.

 • Razpored in oprema vstopanja v šolo prvi dan

Učenci se zberejo po oddelkih na posebej označenih površinah pred šolo, kjer jih sprejmejo razredniki ob predvidenem času in v skladu s protokolom (varna razdalja, maske, razkuževanje rok) odpeljejo v razrede. Učenci skupaj z razredničarkami od 2. do vključno 5. razreda vstopajo skozi glavni vhod od 8.00–8.35 po priloženem razporedu. Učenci od 6. do 9 razreda pa skozi stranska vhoda. Vsi učenci prinesejo s seboj beležko in pisalo ter copate.

Učenci in starši (morajo izpolnjevati pogoj PCT) 1. razredov vstopijo v šolo ob 11. uri.

RAZPORED VSTOPANJ:

RAZREDNA STOPNJA ( 2.–5. razred)               PREDMETNA STOPNJA (6.–9. razred)

GLAVNI VHOD                                                                              STRANSKA VHODA

8.00: 2. A                                                                       8.00: 6. A          6. B 8.05

8.05: 2. B                                                                       8.10: 7. A          7. B 8.15

8.10: 3. A                                                                       8.20: 8. A            8. B 8 25

8.15: 3. B                                                                       8.30: 9. A          9. B 8.30

8.20: 4. A

8.25: 4. B

8.30: 5. A

8.35: 5. B 

Prvi šolski dan bo pouk trajal dve šolski uri od prihoda v šolo (razpored vstopa). Malic, kosil in oddelkov podaljšanega bivanja prvi dan ne bo.

 • Učenci bodo prvi dan obveščeni o načinu dela v prihodnjih dneh.
 • Vsi, ki vstopajo v šolski prostor, morajo upoštevati protokol oziroma načrt gibanja, ki ga je pripravila šola in je razviden iz stenskih ali talnih označb, ter aktualne  varnostne ukrepe.
 • Starši  učencev od 2. do 9. razreda pospremijo svoje otroke do šolskih vrat. V šolo NE VSTOPAJO. Otroci vstopijo v šolo sami. Iz nje ob dogovorjeni ure odidejo sami.

V kolikor boste prihajali po otroka, prosimo, bodite ob zapisani uri pred šolo, saj varovanja otrok, ki čakajo starše pred šolo, ne moremo zagotoviti.

 • Če strokovni delavec v času pouka ugotovi, da se učenec ne počuti dobro oziroma pri njem prepozna simptome in znake korona virusa ali katere druge bolezni, učenca odpelje v poseben prostor, o tem obvesti starše, ki učenca v najkrajšem možnem času prevzamejo ter kontaktirajo osebnega zdravnika otroka.
 • Za zaščito pred okužbo  je potrebno redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo oziroma razkuževanje rok.
 • Upoštevati je treba  zadostno medosebno razdaljo, vsaj 1,5 do dva metra.
 • Učenci od 6.razreda naprej  v prostorih šole in razredu nosijo maske, ki jih prinesejo od doma. Maske so obvezne tudi za vse zunanje  obiskovalce šole.
 • Učenci šolskih potrebščin in pripomočkov med sabo ne izmenjujejo in ne izposojajo oziroma jih pred uporabo razkužijo.
 • Pogovorne ure in sestanki bodo potekali skladno z epidemiološko sliko v državi oz. regiji.
 • Ustaljeni obroki hrane se bodo še naprej normalno zagotavljali, torej zajtrk, dopoldanska malica, kosilo in popoldanska malica. Malico bodo otroci zaužili skupaj z učiteljem v učilnici svoje skupine. Ostali obroki bodo v jedilnici po protokolu in v skladu s priporočili NIJZ.

Prosimo, da upoštevate zapisano. Jasno nam je, da kljub veselju ob ponovnem snidenju, izvedba vzgojno-izobraževalnega procesa ne bo enostavna. Naša želja je, da bo vaš otrok, naš učenec, tudi v zdajšnjih razmerah uspešen, srečen in zadovoljen. To nam bo uspelo s skupnimi prizadevanji pod okriljem  slogana: SKUPAJ ZMOREMO!

Vsem želimo uspešno in čim manj stresno šolsko leto 2021/2022.

Kolektiv OŠ Slave Klavore Maribor

(Skupno 480 obiskov, današnjih obiskov 1)