Spoštovani starši, skrbniki

Za začetek novega koledarskega leta vam želim, da se vam uresničijo vaše želje za novo začeto 2022.

V nadaljevanju pa obvestila, ki bodo oblikovala vzgojno izobraževalno delo v naslednjih tednih.

  1. GOVORILNE URE in RODITELJSKI SESTANEK(9.razred)

V četrtek, 13. 1. 2022, bodo od 16. do 18 ure bodo potekale letošnje prve popoldanske pogovorne ure. Na naši šoli smo se odločili, da bodo potekale na daljavo, saj ocenjujemo, da je to oblika sodelovanja med starši in šolo, ki je postala v teh časih ustaljena praksa. Hkrati se zavedamo, da zaključek konferenčnega obdobja, ki se bliža, pomeni veliko pomembnih informacij in navodil, za katere je dobro (nujno), da jih starši slišite od učiteljev oz. razrednikov. Učitelji smo vaše otroke že zelo dobro spoznali in želeli bi vas seznaniti o dogajanju v času pouka: kje opažamo učne ali vzgojne težave, tudi čustvene ali socialne, kako vaši otroci delujejo v skupnosti, kako se odzivajo na težave in probleme in kako jih rešujejo(-mo) ter pri čem jih lahko pohvalimo in jih usmerjamo v doseganje še boljših rezultatov. Podrobnejše informacije o izvedbi in časovnem okvirju boste prejeli od razrednikov. Vabimo vas tudi, da se dogovorite z razredniki za možnost izvedbe pogovornih ur na daljavo v dopoldanskem času.

Za učence 9. razreda bo organiziran roditeljski sestanek na daljavo z namenom seznanitve s pogoji vpisa v srednjo šolo oz . naslednjo raven izobraževanja.

2. ZBIRALNA AKCIJA ODPADNEGA PAPIRJA

Obveščam vas, da od ponedeljka 10.1.2022 na parkirišču stoji keson v katerega boste lahko odlagali odpadni papir. Izkoristimo to možnost, da lahko odložimo papir na enem mestu in s tem obvarujemo nekaj dreves.

3. ŠPORTNI DAN

V četrtek 13.1.2022 je predviden športni dan za učence od 4. do 9. razreda. Podrobnejša navodila bodo prejeli učenci v šoli. Ne izključujemo pa tudi možnosti, da zaradi vremenskih ali zdravstvenih razmer aktivnosti športnega dne prestavimo na kakšen drug termin.

4. FOTOGRAFIRANJE UČENCEV

Po dogovoru z izvajalci fotografiranja, bomo letošnje izvedli veliko prej kot v preteklih letih. Prvi termin je dogovorjen za sredo 19.1.2022.  Ne izključujemo pa tudi možnosti, da zaradi zdravstvenih razmer predvideno fotografiranje prestavimo na kakšen drug termin.

5. OKROŽNICA O OCENJEVANJU

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 3/22 z dne 7. 1. 2022 je objavljen Sklep ministrice za izobraževanje, znanost in šport o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah v šolskem letu 2021/2022. S sklepom se zaradi epidemioloških razmer in v zvezi s tem nemotenega izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v šoli ali na daljavo v osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami določa ocenjevanje znanja do konca šolskega leta 2021/2022. Zmanjša se število ocen pri posameznih predmetih, in sicer: pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni največ dve uri tedensko, se znanje učenca oceni najmanj dvakrat v šolskem letu, pri čemer obe oceni oziroma večina ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov. Če se predmet, za katerega je s predmetnikom določeno manj kot dve uri tedensko, izvaja po fleksibilnem predmetniku, se znanje učenca oceni najmanj enkrat. Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni več kot dve uri tedensko, se znanje učenca oceni najmanj trikrat v šolskem letu, pri čemer večina ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov. Pomembno pa je izhodišče, da se znanje učenca pri vseh predmetih ocenjuje skozi vse šolsko leto in ne samo v obdobju, ko se predmet izvaja. Učenci, ki zaradi odsotnosti v prvem ocenjevalnem obdobju pri posameznem predmetu niso pridobili nobene ocene, te lahko pridobijo do zaključka pouka v šolskem letu 2021/2022. V zvezi z navedenim sklepom je Zavod RS za šolstvo pripravil Priporočila za ocenjevanje znanja in izvajanje pouka v šolskem letu 2021/22.

Želim vam uspešno, predvsem pa zdravo nadaljevanje prvega meseca leta 2022.

Danijel Lilek, ravnatelj

(Skupno 79 obiskov, današnjih obiskov 1)