PROGRAM DELA ZA NADARJENE UČENCE V ŠOLSKEM LETU 2015/2016

Poleg že ustaljenih oblik dela z nadarjenimi učenci, kot so individualizacija in diferenciacija pri pouku, pripravljamo letos program dela za nadarjene učence 2015/2016.

Želimo si, da bi se delavnic učenci udeležili in tako še dodatno razširili svoja obzorja.

Delavnice bodo v naprej tematsko in časovno načrtovane, praviloma se bodo izvajale 6. in 7. šolsko uro, včasih tudi po pouku ali ob koncu tedna.

DEJAVNOST OPIS IZVAJALEC ČAS RAZRED
E- TWINNING (interdisciplinarno področje) Nadaljevanje naravoslovno-tehničnega projekta »Building Bridges« – izdelava mostov, narejenih iz špagetov, zlepljenih s toplotnim lepilo (Avtorja Muršec – Yilmaz) in priključitev h kakemu interdisciplinarnemu projektu s področja uporabe IKT pri pouku Silvo Muršec Skozi vso šolsko leto 5.– 9. r.
MLADI ZA NAPREDEK MARIBORA Priprava naloge na v naprej izbrano temo Silvija Ošlovnik Od septembra do marca 2016 7.– 9. r.
KVIZI Male sive celice Petra Drofenik Skozi vso šolsko leto 7.  r.
Zgodovinski kviz Irena Kamplet

5.– 9. r.

 

Ekokviz Ekofaca Silvija Ošlovnik
TEKMOVANJA IZ ZNANJA Logika Nevenka J. Pijanmanov Skozi vso šolsko leto

5.– 9. r.

 

8. in 9. razred

 

Angleščina

Selena Mitić

Petra Napast

Slovenščina Suzana Hebar
Zgodovina Irena Kamplet
Mali simpozij Irena Kamplet
Zborovanje mladih zgodovinarjev Irena Kamplet
Kemija Silvija Ošlovnik
Fizika Mojmir Pintarič
Matematika Sonja Krištofelc
Hitro in zanesljivo računanje Nevenka J. Pijanmanov
Vesela šola Vesna Podsečki
Multimedijski ekoplakat Silvo Muršec
Biologija Sonja Novak
O sladkorni bolezni Sonja Novak
Astronomija Silvo Muršec
TEKMOVANJA IZ ŠPORTA Košarka, rokomet, atletika, badminton, namizni tenis, plavanje, mali nogomet, športna gimnastika, skoki z male prožne ponjave, kros …

Andreja Stipetič, Oliver Hafner

Klavdija Hozjan

Skozi vso šolsko leto 5.– 9. r.

BRALNE ZNAČKE

 

Prežihova bralna značka Damjana Matjašič Od septembra do maja 2016 5.– 9. r.
Ekobralna značka Brigita Matjašič, Kristina Pučko
Francoska bralna značka Mateja Podlesek Od septembra do maja 2016 7.– 9. r.

EVROPSKA VAS

 

Doživljajsko-ustvarjalne delavnice, predstavitve Irena Kamplet April, maj 2016 5.– 9. r.
SEMINARSKE NALOGE Priprava naloge na v naprej izbrano temo Vsi učitelji Skozi vso leto 5.– 9. r.
ŠOLSKO GLASILO SLAVOVED Novinarsko ustvarjalne delavnice, oblikovanje besedil Brigita Matjašič, Urška Aram Skozi vso leto 5.– 9. r.
EKSPERIMENTIRANJE Izvajanje enostavnih kemijskih poskusov Silvija Ošlovnik Skozi vso leto 8. in 9. r.

RAZVIJANJE SPRETNOSTI IN ZNANJ NA PODROČJU RAČUNALNIŠTVA

 

Uporaba različnih operacijskih sistemov (Linux, Android), optimizacija računalniškega omrežja,  uporaba strojne in programske opreme za multimedijske predstavitve kot podlaga za pripravo na tekmovanje Multimedijski ekoplakat Silvo Muršec Skozi vso leto 6. – 9. r.
OPAZOVANJE ZANIMIVIH ASTRONOMSKIH DOGODKOV Opazovanje popolnega Luninega mrka, super Lune, planetov, meteoritov … Silvo Muršec Skozi vso leto 8. in 9. r.

UPORABA ZBIRK LEGO TECHNIK  in LEGO MINDSTORM 

 

Izdelava različnih strojnih in elektronskih modelov naprav, programiranje LEGO Mindstorm robotka   Silvo Muršec Skozi celo šolsko 6. – 9. r.

GLEDALIŠČE OD A DO Ž

 

 

Alica v čudežni deželi

Ogled gledališke predstave (22. 12. 2015),  dan odprtih vrat v gledališču SNG (3. 12. 2015)

Ogled predstave na II. gimnaziji Maribor (13. 11. 2015)

Brigita Matjašič, Urška Aram

 

November, december 2015

 

6. – 9. r.

MEDIJI OKROG NAS

 

Obisk radijskih postaj City,  Center, RTS, časopisne hiše Večer, predstavitev dela na različnih medijih ter delavnice pred in za kamero (Caveman picturs)

Brigita Matjašič, Urška Aram

 

Januar 2016 5.– 9. r

STAREJŠI POMAGAJO MLAJŠIM PRI UČNEM DELU

 

Kreativne učne delavnice – tutorstvo

Aleksandra Kop, Brigita Matjašič, Janja Pastirk

 

Od januarja do junija 2016 2. in 6., 7., 8. In 9.  r.
PRED PETDESETIMI LETI … Šolski radio nadarjenih Brigita Matjašič, Urška Aram Od januarja do junija 2016 5.– 9. r
NARAVOSLOVNE DELAVNICE(elektromagnetno onesnaženje, kristali, ki tečejo, fizika spletnih socialnih omrežij, virtualni svetovi skozi virtualna očala, prilagoditve živali na kopno in vodno okolje, poskusi z ogljikovim dioksidom, meritve na človeku) Obisk fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru Brigita Matjašič, Urška Aram Januar 2016 5.– 9. r
PRETEKLOST NAM GOVORI … (kaligrafija, raziskovanje originalnega arhivskega gradiva, raziskava mikrofilmov, tiskanje) Obisk Muzeja prve svetovne vojne Brigita Matjašič, Urška Aram Februar 2016 5.– 9. r.
PROGRAM ZA OSEBNI IN SOCIALNI RAZVOJ –kreativne delavnice Obisk Doma starejših občanov Tezno Brigita Matjašič, Urška Aram Marec 2016 5.– 9. r
PLEZANJE Plezanje na notranjih stenah APD Kozjak Maribor Brigita Matjašič, Urška Aram Marec 2016 5.– 9. r
SLADKO IN ŠE SLADKEJE … Delavnice na srednji živilski šoli Maribor Brigita Matjašič, Urška Aram April 2016 5.– 9. r
PRIPRAVA NA 50-LETNICO ŠOLE Sodelovanje pri pripravi prireditve ob 50-letnici šole Brigita Matjašič, Urška Aram April 2016 5.– 9. r
TABOR CŠOD Brigita Matjašič, Urška Aram 3.–5. junij 2016 5.– 9. r

(Skupno 383 obiskov, današnjih obiskov 1)