Spoštovani, učenci, starši, kolegice in kolegi

Skoraj dva meseca poteka na podlagi odloka vlade RS  vzgojno izobraževalni proces na daljavo. V tem času si vsi skupaj prizadevamo za oblikovanje varnega in spodbudnega učnega okolja.

Učitelji na učence (in starše) poskušamo vplivati pomirjujoče, k čemur odločilno prispevajo jasne, dorečene in enoznačne informacije, ki so po potrebi predhodno usklajene in posredovane na dogovorjene načine (po dogovorjenih poteh). V komunikacijo vnašamo empatijo in uvidevnost do učencev, staršev in drugih naslovnikov. Preverjamo opremljenost učencev z IKT, usposobljenost in (pri mlajših) sposobnost samostojne rabe IKT.

Cilji, strategije in potek dela so zasnovani tako, da učenci prejemajo čim manj nalog, pri katerih bi bila potrebna  uporaba zahtevnejše tehnologije, gradiv, ki bi jih morali natisniti. Težimo k temu, da je vključenost in ustrezna podpora nudena vsem ali največji možni meri  učencev.  Kolikor je le možno posvečamo skrb psihofizičnemu stanju vseh deležnikov. Tako poskušamo tudi na daljavo doseči temeljne cilje vzgojno izobraževalnega dela. To so odnosnost, procesnost in vsebinskost. Naša prizadevanja ne obrodijo sadov, če ne pritegnemo staršev in učencev v sodelovanje na ustrezen način. Zato apeliramo na vse vas da z ustreznim pristopom prebrodimo trenutno težaven čas in si pridobimo znanja za življenje tudi skozi delo na daljavo. Pomembno je poudariti, da vsako delo na daljavo ni samo trenutno vsebinsko naravnano ampak ima daljnosežne cilje, ki so namenjeni prihajajočim generacijam. V danih razmerah največ dela poteka preko videkonferenčnih srečanj. Če želimo doseči kratkoročne in dolgoročne cilje takega dela, hkrati pa ohraniti čim boljšo telesno, učno in psihofizično kondicijo, je nujno upoštevanje bontona, s katerim se bomo srečevali tudi v prihodnje.

Pri uporabi spleta, mobilnega telefona ali tabličnega računalnika veljajo spletna pravila lepega vedenja. Spletna etika pomeni vzorno in odgovorno vedenje na internetu in tak odnos do drugih ljudi, kot ga želimo zase. Zelo pomembno pravilo je, da ne objavljamo fotografij in informacij o drugih, brez njihovega dovoljenja, ne širimo sovražnega govora na spletu. Uporaba vseh aplikacij je tako starosto omejena. Starši bodite pozorni kaj vaši otroci uporabljajo in predvsem koliko časa.

Več na spodnji povezavi

(Skupno 382 obiskov, današnjih obiskov 1)